PvdA-GL wil terug naar het debat in de raadszaal

TWENTERAND - Fractievoorzitter Stephan Reusken van de Partij van de Arbeid- Groen Links heeft in een open brief gericht aan zijn collega's en de voorzitter van de raad Annelies van der Kolk, aangedrongen op een overleg dat moet leiden tot een terugkeer van het fysieke debat in de raadszaal. Of de technische problemen rond de uitzending van de digitale raadsvergadering via de website van de gemeente hier een rol in hebben gespeeld, wordt niet aangegeven, maar duidelijk is dat dit niet heeft geholpen de handen op elkaar te krijgen voor digitaal vergaderen.

Aan de andere kant was de uitzending van deze vergadering op 21 april 2020 via de lokale omroep wel goed te volgen, maar digitaal vergaderen heeft nu eenmaal zijn beperkingen. Het is echter wettelijk toegestaan en levert geen of slechts zeer beperkt contacten tussen mensen op.

Overigens was al bekend dat het presidium (en dat zijn nu precies de mensen die in de open-brief worden genoemd) binnenkort bij elkaar zouden komen om deze eerste digitale vergadering te gaan evalueren. De oproep om hierover het gesprek aan te gaan, is dus wat overbodig. Wel wordt nu duidelijk wat het standpunt van deze partij in deze is. Dat de PvdA-GL hierin niet alleen staat is inmiddels ook wel duidelijk. Maar of daarmee binnen het presidium een meerderheid te vinden is om weer fysiek te gaan vergaderen en op welke dit dan moet gaan gebeuren, is nog maar de vraag. Binnen het presidium heeft overigens iedere partij slechts één stem en dat maakt dat er zeker kansen liggen, juist voor de kleine partijen, om een meerderheid te halen binnen het presidium.


«   »