De kunstgrasvelden komen er, maar niet alle vier dit jaar

TWENTERAND - Er stond in de eerste digitale raadsvergadering slechts één onderwerp op de agenda waarover door de raad gesproken zou gaan worden. Meestal houdt dit in dat er een partij of partijen zijn die het niet eens zijn met een collegevoorstel of dit voorstel willen wijzigen. Het collegevoorstel was duidelijk, men wilde vier kunstgrasvelden gaan vervangen en wilde dit ook nog dit jaar doen, zodat er als het voetbalseizoen zou kunnen beginnen in september 2020 er ook al op gespeeld zou kunnen worden. Daarvoor was een extra krediet nodig van bijna een half miljoen euro, maar bovendien ook toestemming van het ministerie om voor nog eens twee velden de BTW niet te hoeven betalen of terug te kunnen vragen. Op 15 april had het ministerie hierover echter al negatief beslist, maar deze informatie was formeel en voorafgaand aan deze vergadering de raad nog niet bekend gemaakt.

Dit onderwerp was op de zogenaamde bespreekagenda gezet door de SGP, en daarom kreeg fractievoorzitter Jan Jonker van deze partij ook als eerste het woord. In een gloedvol betoog, waar hij overigens van alles bijhaalde, kwam het er op neer dat hij voor de aanleg van kunstgrasvelden weigerde de schuldenlast van de gemeente te verhogen. Als het dan in uitzonderingsposities noodzakelijk was om de schuldenlast te vergroten, dan wist hij wel betere onderwerpen aan te geven. Hij noemde het argument van de wethouder dat deze extra investering een stimulans zou zijn voor de lokale ondernemer(s) een goedkoop gelegenheidsargument. Om het college voorstel te wijzigen diende hij een amendement in en hij diende tevens een motie in, die meer ging over de gevolgen van de Coronacrisis op de huidige begroting. Opvallend dat hij sprak over een begroting van 40 miljoen euro terwijl Twenterand toch echt een begroting heeft van ruim 90 miljoen euro. De PVV diende ook een motie in waarin de partij aangaf dat dit extra krediet niet tot lokale belastingverhoging zou mogen leiden.

De reactie van de wethouder Paters was duidelijk, hij was beslist not amused en maakte zelfs bezwaar tegen de opmerkingen van Jonker over de kwalificatie van een goedkoop gelegenheidsargument met betrekking tot de rol van lokale ondernemers bij de aanleg van deze kunstgrasvelden. Hij gaf aan het op prijs te stellen als Jonker deze kwalificaties terug zou willen nemen. Verder gaf hij aan dat het gehalte technische vragen, ook van de andere partijen, vrij hoog was en hij mogelijk niet op alle vragen direct kon antwoorden en dat dit het debat niet ten goede kwam. Het was vanaf het begin echter duidelijk dat het collegevoorstel kon rekenen op een meerderheid, hoewel de fractievoorzitter van de ChristenUnie het nog wel wat spannender maakte door aan te geven dat zijn fractie hierover verdeeld was. Maar uiteindelijk sprongen deze kikkers alle twee weer in de kruiwagen van Smelt en werd het amendement van de SGP en daarna het collegevoorstel in digitale en persoonlijke stemronden in stemming gebracht. Het amendement werd afgewezen en het voorstel aangenomen. De SGP trok haar ingediende motie in en over de motie van de PVV werd op een manier gestemd waarbij je moet afvragen of dit wel volgens de regels is verlopen. Alleen de fractievoorzitters brachten namelijk hun stem uit en Marcus Elzinga, Gerjan Smelt en Roswitha Uitslag stemde dus tevens namens hun fractieleden. Dat lijkt in strijd met de afspraken en of dit rechtsgeldig is? Het is dat deze motie vooraf al kansloos was, maar anders was hier zeer waarschijnlijk anders mee omgegaan en had ieder aanwezig raadslid hier een oordeel over moeten vellen. 

Overigens heeft Jonker, althans in de openbaarheid van deze digitale raadsvergadering zijn uitlatingen niet terug genomen.

Nu gaat wethouder Paters in overleg met de vier betrokken clubs over de volgorde van het vervangen van de kunstgrasvelden. Want twee clubs moeten hier dus nu toch een jaar langer op wachten. Mogelijk dat de clubs die opteren voor infillvelden er verstandig aan doen een jaartje te wachten, want niet alleen zijn deze producten nog volop in ontwikkeling, maar officieel staan deze velden ook nog niet op de lijst bij de KNVB van goedgekeurde velden, maar dat dit gaat gebeuren lijkt een zekerheid.


«   »