Zo werkt de historische eerste digitale raadsvergadering

TWENTERAND - Op dinsdag 21 april 2020 vergadert de gemeenteraad van Twenterand om 19.30 uur. Niet in het gemeentehuis, maar in verband met de maatregelen rondom de corona crisis digitaal. Dat betekent dat de raadsleden via een video-verbinding met elkaar en met de voorzitter communiceren en op die manier zullen vergaderen.

De vergadering is ‘gewoon’ te volgen via Delta FM of via  www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen, maar het zal er allemaal iets anders uitzien.

Voorafgaand aan de raadsvergadering, zo rond 19.10 uur, zal burgemeester Van der Kolk op Delta FM een toelichting geven op deze bijzondere raadsvergadering. Zij zal dan ook ingaan op de afspraken die er zijn gemaakt om de vergadering goed te laten verlopen en waardoor de vergadering goed te volgen is voor de kijkers thuis.

Hoe het werkt

De raadsvergadering begint om 19.30 uur. De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Annelies van der Kolk, zit op haar vaste plek in de raadzaal. Zij heeft daar een videoverbinding met alle 23 raadsleden die thuis zitten. Mensen die de uitzending op tv of via internet volgen zien dan ook een beeld met daarop raadsleden en de voorzitter. Zodra iemand het woord heeft komt hij of zij in beeld. Er kunnen maximaal vier personen tegelijk in beeld komen. Zoals gebruikelijk spreekt de voorzitter voorafgaand aan de raadsvergadering het ambtsgebed uit.

De voorzitter kondigt steeds de spreker aan. Iedereen spreekt via de voorzitter en er vinden geen interrupties plaats. In plaats daarvan kan elke woordvoerder na zijn spreektermijn bevraagd worden door de andere raadsleden/woordvoerders bij dat onderwerp. Ook de portefeuillehouder kan op deze wijze bevraagd worden na zijn/haar spreektermijn.

Moties en amendementen moeten vóór maandag 12.00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering gemaild worden naar de griffie. Deze worden dan in concept toegevoegd aan de vergaderstukken die te vinden zijn op www.twenterand.nl via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen.

Eén bespreekpunt

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 april staat één onderwerp ter bespreking: Aanvraag extra krediet voor renovatie kunstgrasvelden. De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen.

Zoals aangegeven vinden er geen interrupties plaats en dat is toch best even wennen, niet alleen voor de volgers van de raadsvergaderingen maar met name voor enkele raadsleden die normaal heel frequent gebruik maken van de interruptiemicrofoon. Maar het is dan ook geen normale raadsvergadering, maar een digitale.


«   »