Politiek en Corona op Delta TV

TWENTERAND - Met inachtneming van de regels hoe te handelen rond de COVID-19 uitbraak werden er door de lokale omroep donderdagavond 16 april 2020, twee uitzending live uitgezonden. De aanpassingen die onder andere zijn doorgevoerd is dat het aantal technici aanwezig in de regieruimte is teruggebracht tot twee personen en er aan de praattafel maximaal drie personen plaatsnemen, die allemaal ruim 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Politieke stem op Delta FM

Vanaf 19.00 uur waren de gasten in het programma Politieke stem op Delta FM, Marcus Elzinga, fractievoorzitter van GBT en Erik Kobes, fractievoorzitter van de VVD Twenterand. De onderwerpen die ter tafel kwamen, waren niet zodanig dat er tijdens de uitzending grote politieke verschillen ontstonden tussen de woordvoerders van de beide partijen. De meeste onderwerpen waarover dinsdagavond 21 april in de eerste digitale raadsvergadering van Twenterand een besluit moet worden genomen, staan namelijk op de zogenaamde akkoordagenda en dat houdt in dat de partijen hierover niet debatteren en dus akkoord gaan met de collegevoorstellen. Het enige onderwerp waarover wel digitaal wordt gedebatteerd is de aanleg van vier kunstgrasvelden nog dit jaar. Aangezien de meerderheid van de raad echter ook dit collegevoorstel zal steunen, zal een debat niet leiden tot een ander besluit. De beide fractievoorzitters sluiten niet uit dat de financiële gevolgen van de Coronacrisis, ook voor de gemeente Twenterand, behoorlijke financiële consequenties gaat krijgen. Geld dat je niet hebt kun je ook niet uitgeven, maar de heren hielden over hoe ze dit dan willen oplossen, de kaarten op zak. Belastingverhoging, bezuinigingen, het overdekte zwembad met stip naar de horizon, alle opties kwamen voorbij, maar bleven ook open. De bal ligt over dit soort zaken bij het college en men wacht de voorstellen af. Bezuinigen blijkt overigens bij deze partijen geen voorkeursvariant te zijn. 

Coronajournaal

In het tweede Coronajournaal dat om 20.30 uur live werd uitgezonden, waren de gasten kinderfysiotherapeute Germette Timmerman-Schaap namens De Haere en mantelzorgconsulente Anita Stroot namens stichting Evenmens. Voor beide organisaties geldt dat het digitaal werken juist bij hun werkzaamheden heel lastig is. Toch is er veel creativiteit om te proberen zo veel mogelijk hulp en zorg te blijven bieden. De drie betrokken mensen bij Evenmens willen echter zo graag een arm om iemand heen kunnen slaan en hoe kan de kinderfysiotherapeute kinderen tussen de nul en twee jaar behandelen via een beeldverbinding? Al deze zaken kwamen voorbij in deze uitzending. Ook bleek in 12 korte berichten dat de inwoners van Twenterand heel creatief zijn om met name de ouderen een hart onder de riem te steken. Via de heel professioneel opgezette pubquiz voor en door leden van de Peatminers werd aangetoond dat de band tussen leden van verenigingen ook buiten de sportzaal in deze moeilijke periode digitaal verstevigd kan worden. 

Terugkijken

De uitzendingen van Politieke Stem op Delta FM en het tweede Coronajournaal zijn in de loop van de dag via het YouTubekanaal van de Delta Media Groep terug te kijken via deze link.

Het tweede Coronajournaal wordt bovendien zaterdag- en zondagavond integraal herhaald op Delta TV om 19.00 en 21.00 uur.

Hieronder het item korte berichten dat onderdeel uitmaakt van de uitzending


«   »