Gemeente Twenterand betrekt inwoners en ondernemers bij duurzame energie

TWENTERAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft de komende periode de taak om een besluit te nemen over plannen met betrekking tot opwekking van duurzame energie en besparing van energie. Dat doen zij niet alleen. Daarom wordt in mei, via een uitgebreide burgerpeiling, alle inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken en input te geven.

De opwekking van duurzame energie en de besparing van energie is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord van de gemeente Twenterand. Daarnaast moet de gemeente een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente.

Dit is een regionaal verband bestaande uit veertien  gemeenten, provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen. De te leveren bijdrage is niet geheel vrijblijvend. Het uiteindelijke doel is om de mogelijkheden die er op het gebied van duurzame energie in Twenterand liggen, vast te leggen in het zogenoemde document ‘Concept RES Twente’.

Samen met inwoners en ondernemers

Zowel college als gemeenteraad zijn van mening dat inwoners en ondernemers goed en zo vroegtijdig mogelijk hierbij betrokken moeten worden. De raad heeft dat in december vertaald in een opdracht aan het college. Twenterand heeft op het gebied van duurzaamheid overigens al mooie stappen gezet. De Agenda Duurzaamheid, die samen met inwoners, belangengroepen en ondernemers is opgesteld, resulteerde reeds in twee zonneparken. Ook met zonnepanelen op daken zijn al mooie resultaten geboekt. Het realiseren van de ambities kan alleen als je de samenleving daarin meeneemt, want dat levert een beter geaccepteerd resultaat op. Het college heeft er dan ook voor gekozen om de ruimte die nu in de planning zit, vanwege de bijzondere periode waar we nu in verkeren, optimaal te gebruiken om onze inwoners en ondernemers te bevragen en te reageren op stellingen.

Aanleiding Regionale Energie Strategie (RES)

In 2019 heeft de Nederlandse overheid het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarin staat dat de CO2-uitstoot sterk verminderd moet worden. Met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Zo probeert men zoveel mogelijk te voorkomen dat de aarde verder opwarmt en te maken krijgen met grote problemen. Landelijk is het doel dat voor 2030 in heel Nederland samen 35 TeraWattuur (TWh) duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Om dit mogelijk te maken zijn er dertig energieregio’s over Nederland verdeeld, waaronder RES Twente. Die verwacht dat ze in 2030 1,5 TWh aan elektriciteit duurzaam kunnen opwekken. Dat is ongeveer de helft van alle elektriciteit die in Twente wordt verbruikt.
In de ‘Concept RES Twente’ geven gemeenten aan wat hun mogelijkhheden zijn om daaraan bij te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door grootschalig zon op dak, zonnevelden en het plaatsen van windmolens of windturbines. Twenterand komt voor 1 oktober met een voorstel.
De 'Concept RES Twente’ beschrijft eveneens welke kansen er zijn waarmee Twente aardgasvrij en duurzaam gebouwen en woningen kan verwarmen. Dit hele traject wordt ook wel de energietransitie genoemd. Deze plannen zijn vandaag gepubliceerd en te vinden op www.energiestrategietwente.nl.

Het college van burgemeester en wethouders houdt in mei een uitgebreide burgerpeiling, waaraan zowel inwoners als ondernemers gevraagd wordt mee te doen. Meer informatie is te vinden op www.twenterand.nl/res

Twenterand is de enige gemeente die op deze wijze de inwoners betrekt in deze plannen. De andere 13 gemeenten hebben hun lokale plannen al vastgesteld en doen dat zonder de inwoners en de bedrijven hierbij te betrekken. Opvallend overigens dat de gemeente er voor gekozen heeft niet mee te doen in de plannen die Twence heeft met betrekking tot de opwekking van duurzame energie. Dit bedrijf is ondertussen een grote speler geworden op dit gebied en mogelijk was het beter geweest om ook dit besluit mee te nemen in de burgerpeiling? 

Volgens de veertien gemeenten betrokken bij de Regionale Energie Strategie, waaronder Twenterand, moeten er bijna 50 windmolens, 630 hectare zonnevelden en 300 hectare zonnedaken op grote bedrijfspanden komen. Zo wil Twente in 2030 voorzien in de helft van het energiegebruik in de veertien gemeenten. Ook Twenterand moet hieraan zijn aandeel leveren en met een college dat geen windmolens wil plaatsen hoger dan 25 meter, wordt dat nog best lastig. Als Twenterand voor 1 oktober 2020 niet aangeeft hoe men denkt de duurzaamheidsopgave te behalen, kan de provincie de regie nemen en zou het zomaar kunnen dat de lokale politiek buiten spel komt te staan en er op last van de provincie ook in Twenterand windturbines komen. Daar kan dan zelfs een burgerpeiling niets aan veranderen. Als meerdere gemeenten van de 14, elkaar niet vinden in de ontwikkeling van één of meer windmolenparken op bijvoorbeeld locaties langs de snelwegen of langs de grens, moet mogelijk ook de lokale politiek in Twenterand, in het kader van voortschrijdend inzicht, accepteren dat er windturbines binnen de gemeentegrenzen worden geplaatst. Al of niet op last van de provincie.


«   »