PVV wil weten hoe het is met de veiligheid van onze BOA's

TWENTERAND - Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau lezen we veelvuldig dat de gemiddelde buitengewoon opsporingsambtenaar zich niet veilig voelt bij het uitoefenen van zijn functie. En regelmatig doelwit is van fysieke en verbale agressie. Met zeer vervelende gevolgen voor hem of haar. Deze incidenten lijken toe te nemen in de huidige tijd waarin mensen worden verzocht zich te houden aan de afgekondigde maatregelen vanwege de verspreiding van het coronavirus.

De Partij voor de Vrijheid wil weten hoe het gesteld is met de veiligheid van onze BOA’s en heeft heeft de volgende vragen over handhaving door - en de veiligheid van deze opsporingsambtenaren werkzaam binnen de gemeente Twenterand.

 

  1. Zijn er het afgelopen jaar (2019 en eerste kwartaal 2020) incidenten geweest waarbij de veiligheid, dan wel het veiligheidsgevoel van opsporingsambtenaren in het geding kwam? Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen en welke maatregelen zijn er nadien getroffen om herhaling te voorkomen?
  2. Welke middelen staan de opsporingsambtenaren ter beschikking ter zelfbescherming en welke maatregelen zijn door de gemeente / veiligheidsdriehoek/veiligheidsregio Twente genomen om de veiligheid van de opsporingsambtenaren te waarborgen, met name nu in ‘corona-tijd’? Hebben opsporingsambtenaren voldoende beschermende kleding (mondkapjes, handschoenen, etc)?
  3. Voelen onze opsporingsambtenaren zich veilig in de uitvoering van hun werk en het inzetten van opsporingsbevoegdheden? Zo nee, waarover zouden onze opsporingsambtenaren willen beschikken om zich meer veilig te voelen?
  4. Hoeveel overtredingen zijn er in 2019 geregistreerd die onder de handhavingsbevoegdheid van Gemeentelijke Opsporingsambtenaren vallen? In hoeveel gevallen heeft dit geleid tot het opleggen van een sanctie?
  5. Hoeveel Corona-gerelateerde (‘social-distancing’) overtredingen zijn er geregistreerd en in hoeveel gevallen heeft dat geleid tot een sanctie/boete?
  6. Welke maatregelen ziet het college om de veiligheid van opsporingsambtenaren beter te waarborgen? Welke daarvan kan de gemeente zelf realiseren en op welke termijn?

 

 


«   »