Gemeente scoort overwegend groen, maar op financiën oranje

TWENTERAND - In een persbericht dat vanmorgen is uitgebracht deelde de gemeente het volgende mee:

“Het beeld dat de provincie van de gemeente Twenterand heeft is dat Twenterand enerzijds inspanning levert om haar wettelijke taken goed uit te voeren en anderzijds dat de gemeente nog steeds financiële risico’s loopt.” De provincie Overijssel oordeelt dat de gemeente Twenterand over het geheel genomen ‘groen’ scoort op onderdelen waar de provincie een toezichthoudende taak heeft.

Dat is positief, vindt ook burgemeester van der Kolk: “Een hele prestatie. In 2020 hebben we ons huishoudboekje op orde kunnen houden. Dat is vooral gelukt door de intensivering van de transformatie binnen het sociaal domein. Hiermee bedoel ik dat de gemeente onder meer de verwijsprocessen naar de zorg verbetert, innovatieve projecten stimuleert die bijdragen aan minder kosten en dat de gemeente de schuldenaanpak verbetert. Ook een aantal andere administratief-technische maatregelen dragen bij aan het evenwicht in ons huishoudboekje. Daarmee kunnen we de gemeentelijke voorzieningen op peil houden én we kunnen voldoen aan de behoeften en vragen die er binnen het sociaal domein zijn. Toch voorzien we zwaar weer, net als andere gemeenten.” Gemeenten krijgen nog steeds te weinig geld voor de taken die zij in het sociaal domein wettelijk moet uitvoeren.

De provincie beoordeelt jaarlijks hoe de gemeente er op een aantal terreinen voor staat. Het gaat hier om zes onderwerpen waarbij de provincie wettelijk gezien toezichthouder is:  financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- & archiefbeheer,  huisvesting statushouders en monumentenzorg. Alleen op het domein Financiën scoort Twenterand oranje. De provincie geeft daarbij aan dat op de langere termijn de begroting wel op orde is.

Vorig jaar stond het totaalbeeld van de gemeente Twenterand ook op groen, net als in 2018 en 2017.  In 2016 was het nog oranje. Ook dit jaar staat het totaalbeeld weer op groen. Dit betekent dat de provincie op afstand toezicht houdt. De gemeente Twenterand wil het toezicht van de provincie graag op groen houden en blijft daar ook op inzetten.


«   »