Klachten richting de gemeente fors toegenomen

TWENTERAND - In het verslag van de Ombudsman van Overijssel valt te lezen dat het aantal klachten hier is afgenomen. In tegenstelling tot deze trend is het aantal klachten in de richting van de gemeente Twenterand echter fors toegenomen. In 2017 werden er 12 klachten geregistreerd, in 2018 waren dit er 20 en in 2019 is het aantal klachten opgelopen tot maar liefst 32. Zeker als je deze toename in percentages uitdrukt moet dit vragen op leveren, dat kan bijna niet anders. Dat heeft het college ook zo ingeschat en geeft o.a. hiervoor op voorhand al de volgende verklaringen: 

'Het aantal klachten moet worden gerelativeerd en afgezet tegen het enorme aantal producten (omgevingsvergunningen, uitkeringen etc.) dat de gemeente levert en de schriftelijke en mondelinge klantencontacten die de medewerkers en bestuurders daarnaast nog hebben. Zo bezien is het aantal klachten zeer gering maar wel toegenomen ten opzichte van het jaar 2018.

Daarnaast is het van belang om te beseffen dat we intensiever contact onderhouden met onze inwoners, omdat we hen ook meer (willen) opzoeken. Dit betekent dat pittige gesprekken soms onvermijdelijk zijn. Verschillen van mening kunnen blijven bestaan en tot klachten leiden. Ook vraagt het intensiever contact om een goede communicatie.'

Op zich klinken de bovenstaande verklaringen best plausibel, maar het aantal producten dat is toegenomen is van toepassing op alle gemeenten in Overijssel en dat is niet alleen binnen de gemeente Twenterand het geval.  Ook is Twenterand niet uniek in het streven naar intensiever contact met de inwoners om zo maar even wat voorbeelden te noemen. De trend in Overijssel met klachten richting de Ombudsman is echter volledig anders en ondanks deze verklaringen van de gemeente geeft dit zeker te denken. Een toename van 267 % ten opzichte van het aantal klachten richting de gemeente in 2017 mag je niet als gering bestempelen en dat is wat de gemeente hier wel doet.

Beide jaarverslagen, zowel die van de gemeente Twenterand als die van de Overijsselse Ombudsman, kunt u hieronder downloaden en lezen.

Jaarverslag klachtenbehandeling gemeente Twenterand 2019
Jaarverslag Overijsselse Ombudsman 2019

«   »