CDA heeft vragen over criteria gebruik voedselbank

TWENTERAND - Het CDA stelt schriftelijke vragen aan het college en geeft in de inleiding het volgende aan:

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid pakket met regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden in deze crisisperiode. Bepaalde groepen worden financieel hard getroffen door het coronavirus. Ruim 40% van de werkenden in Nederland heeft een flex-contract of is zelfstandig ondernemer. Dat zijn de mensen die als eerste geen werk of opdrachten meer hebben.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze inwoners een beroep op de voedselbank willen doen, maar leert de praktijk dat ze net buiten de criteria vallen en worden daardoor juist financieel nog erger getroffen.

Voor het CDA staat de zorg voor onze inwoners voorop en in dit geval in het bijzonder van de gezinnen die om bovenstaande redenen een voedselpakket nodig hebben, maar buiten de criteria vallen. (Net boven de norm vallen) Wij hebben daarom de volgende vragen:

1) Worden gezinnen, die net boven de criteria/norm (gaan)vallen door de gemeente ondersteund en op welke manier?

Zo nee waarom niet en welke mogelijkheden hebben deze gezinnen dan?

2) Wanneer de gezinnen niet extra ondersteund kunnen worden, is het dan mogelijk de voedselbank extra te steunen tijdens de coronacrisis, zodat zij de normen kunnen verruimen en de gezinnen die net buiten de norm vallen toch kunnen voorzien van een voedselpakket?

Zo ja op welke manier?

Zo nee waarom niet?


«   »