Voor de hand liggende antwoorden van het college op vragen VVD

TWENTERAND - Op 15 maart 2020 waren de vragen van de VVD Twenterand actueel, maar de beantwoording op 8 april 2020 is dat een stuk minder.

In de afgelopen drie weken zijn veel antwoorden op deze vragen namelijk al ingevuld. Op 15 maart gaf Erik Kobes namens de VVD Twenterand in zijn inleiding het volgende aan: 

Sinds afgelopen donderdag zijn de gevolgen van de maatregelen vanuit de Rijksoverheid in samenwerking met het RIVM
voor de economie aanzienlijk. Ondertussen worden de maatregelen steeds verder aangescherpt en dit zal de komende dagen nog steeds verder gaan. Hierdoor zijn bepaalde bedrijfstakken volledig tot stilstand gekomen. In alle geledingen van ondernemend Nederland is dit een rampscenario. Bij grote bedrijven, maar vooral ook het MKB en ZZP-ers worden zwaar getroffen. Ook in Twenterand is dit voor veel ondernemers nu al een ramp.

De afgelopen maand zijn de diverse belastingaanslagen voor bijvoorbeeld OZB en toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Door het ineens wegvallen van bijna of zelfs de gehele inkomstenstroom hebben ondernemers nu al acute liquiditeitsproblemen om deze periode door te komen. Zeker nu er nog geen zicht is op hoe lang dit zal aanhouden.
De overheid is bezig met een pakket maatregelen om hierin zoveel mogelijk ondernemingen te behoeden voor het eind. Diverse mogelijkheden worden bestudeerd. Vanuit het bedrijfsleven wordt samen met de overheid gekeken naar passende maatregelen zoals bijvoorbeeld het uitstellen van BTW afdrachten en andere belastingverplichtingen zoals ook VNO-NCW Voorzitter Hans de Boer in Buitenhof suggereerde.

De VVD vindt dat we ondernemers zo veel mogelijk moeten ondersteunen en tegemoet dienen te komen. Het ondernemersbestand is cruciaal voor onze economie en ons bestaan. Ook daar moeten we als gehele samenleving solidair in zijn in ons land en ons steentje bijdragen waar dat kan, zo ook gemeentelijk.

Hieronder de vragen en de antwoorden:

1) Is het college bereid om te kijken in hoeverre ondernemers kunnen worden tegemoet gekomen in Twenterand? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, het college informeert ondernemers actief (via website, social media en nieuwsbrief) met alle beschikbare informatie van de Rijksoverheid en kamer van koophandel en verwijst ook door naar instanties zoals ROZ die de bepaalde regelingen voor ons uitvoeren om ondernemers (ZZP-ers) te ondersteunen.

2) Is het college bereid ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor gemeentelijke belastingen totdat de situatie zich weer normaliseert?

Antwoord: Ja, het college heeft ingestemd met het voorstel om, in verband met het coronavirus, uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen te verlenen voor ondernemers.

3) Welke maatregelen kan de gemeente nog meer nemen om het bedrijfsleven te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

Antwoord: We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kijken op basis van de vragen van ondernemers wat er nog meer nodig is. We hebben nauw contact met de ondernemersverenigingen en met ondernemers. Zo proberen we zo goed mogelijk in te schatten waar de behoefte ligt en hoe de situatie de ondernemers in Twenterand raakt.


«   »