CDA pakt uit met schriftelijke vragen

TWENTERAND - Het CDA maakt zich zorgen en heeft het weekend kennelijk gebruikt om het college hierover schriftelijk te bevragen. De partij maakt zich ten eerste zorgen over de ongelijkheid die kan ontstaan door thuisonderwijs aan “Twenterandse” kinderen en jongeren. Deze zorgen hebben ook betrekking op leerlingen in speciaal onderwijs en peuters met taalachterstanden.

Het andere onderwerp waar het CDA zich over gebogen heeft en aandacht voor vraagt zijn de gevolgen van de Corona crisis voor sportverenigingen en Het Punt en de Klaampe en verwoordt dit als volgt: 

'De Corona crisis heeft gevolgen voor veel maatschappelijke instellingen in de gemeente. Sportverenigingen en Het Punt en de Klaampe , worden getroffen in de exploitatie. Geen inkomsten als gevolg van de opgelegde maatregelen, kan gevolgen hebben voor de financiële positie van deze voorzieningen. De huur van de accommodaties moeten daarnaast wel gewoon betaald worden.
De landelijke overheid voorziet in ondersteuning van particuliere voorzieningen als horeca en aanverwante zaken. De provincie ondersteunt ook bepaalde sectoren wanneer het gaat om de exploitatie van voorzieningen. De gemeente heeft Het Punt en de Klaampe, welke door besturen en vrijwilligers worden beheerd en geëxploiteerd.

De sportverenigingen hebben het zelfde probleem, exploitatie van de kantine en andere zaken worden beheerd en geëxploiteerd door vrijwilligers. Deze voorzieningen kunnen op dit moment geen gebruik maken van wat voor ondersteuning ook, zowel landelijk als provinciaal is dit niet geregeld.'

Gemeentelijke informatie 

Het CDA verzoekt bovendien het college de raad regelmatig actief te informeren over wat er ondernomen wordt op dit moment aangaande onze inwoners tijdens deze crisis. Deze vraag zou er op kunnen duiden dat de partij van mening is dat deze informatie beter kan.

De gemeente heeft hierover echter eerder aangegeven in deze crisistijd voor de communicatie vooral de eigen middelen te gebruiken en berichtgeving vanuit de landelijke overheid en regionale partners zoals de Veiligheidsregio Twente en de GGD Twente te delen. Op deze manier denkt het college helder en eenduidig met de inwoners te communiceren over de manier waarop in Twenterand met de maatregelen wordt omgegaan of welke eventuele nieuwe maatregelen er zijn. Zij doelen dan vooral op InTwenterand, filmpjes die onder regie van de gemeente worden gemaakt, website en social media. Hiermee wordt er ook voor eenheid gekozen in de communicatielijn zoals die door de Veiligheidsregio Twente is uitgezet voor de Twentse gemeenten, zo geeft de gemeente aan.

Hieronder de schriftelijke vragen van het CDA over de twee onderwerpen. Het antwoord op het verzoek over de actieve informatie tijdens deze crisis, lijkt overigens wel te herleiden uit bovenstaande alinea.

 

CDA vragen over het thuisonderwijs
CDA vragen over Het Punt, De Klaampe en de sportverenigingen

«   »