Veel suggesties voor onderwerpen in debat op locatie in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Er is behoorlijk gereageerd op het verzoek gericht aan de inwoners, bedrijven en organisaties om met suggesties te komen voor het debat op locatie in Vriezenveen, dat vooralsnog staat gepland voor 18 juni 2020. Hoewel het op dit moment dus onzeker is of dit debat op deze datum wel kan doorgaan, gaat de organisatie gewoon door met de voorbereidingen en gaat nu, zeer waarschijnlijk online in gesprek met een delegatie van de gemeenteraad om een keuze te maken uit alle aangedragen suggesties. 

Uit de suggesties kwam duidelijk naar voren dat een groot deel van de inzenders, onafhankelijk van elkaar, de centrumvisie Vriezenveen graag in al zijn facetten aan de orde willen stellen. Hoewel er dus nog een keuze moet worden gemaakt over de onderwerpen die in dit debat op locatie ter tafel komen, lijkt het vrijwel zeker dat dit onderwerp ook daadwerkelijk aan de orde gaat komen en de zoektocht naar de juiste gasten voor dit onderwerp kan dus gestart worden. Als zo veel mensen dit onderwerp aandragen, moet je daar natuurlijk ook wat mee doen. Over de andere onderwerpen wordt dus nog overlegd.

Wat dus nog niet zeker is of dit debat op de geplande datum ook door kan gaan. De organisatie zal zich houden aan de dan geldende regels en adviezen. De voorbereidingen gaan echter gewoon door, want de aangedragen onderwerpen blijven ook op een later tijdstip in 2020 de inwoners van Vriezenveen beslist nog bezig houden. Als er tegen die tijd overigens een ander onderwerp is, waar niet omheen kan worden gegaan (zwembad?) zal de organisatie dit vanzelfsprekend meenemen. Dat is het voordeel van korte lijnen binnen de organisatie van deze debatten.


«   »