Hier lag een telefoontje meer voor de hand, maar dat levert geen publiciteit op

TWENTERAND - Het CDA Twenterand had een simpele vraag waarover zeker ook via een telefoontje duidelijkheid over verkregen had kunnen worden, maar je moet nu eenmaal als partij zo nu en dan ook via het instrument schriftelijke vragen artikel 40 de publiciteit halen. De vraag ging over het nieuwe investeringsfonds Ruimte, Wonen (Binnen)steden en Retail fase 1.
De vraag van het CDA luidde: 'Onze vraag is of het college hiervan op de hoogte is en of hierover contact wordt gezocht met de provincie of verantwoordelijk gedeputeerde met als doel te bespreken welke mogelijkheden dit voor onze gemeente kan bieden.'

Het antwoord van het college was deze keer helder en duidelijk:

1. Ja, het college is op de hoogte van het aangenomen Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen (Binnen)steden en Retail fase 1.

2. Ja, er is contact met de Provincie Overijssel over de mogelijkheden die het investeringsfonds kan bieden voor de gemeente          Twenterand. De uitwerking van dit besluit door de provincie moet echter nog volgen.

 


«   »