De noodverordening als een vakantiepark je (t)huis is

TWENTERAND - "Sinds 26 maart j.l. is er een verscherpte Noodverordening (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Twente 26 maart 2020) van kracht waar het CDA , gezien de huidige situatie alle begrip voor heeft. Wij denken dat het noodzakelijk is om nu alle zeilen bij te zetten om dit verschrikkelijke virus de kop in te drukken, laat daar geen misverstanden over bestaan." Zo begint de fractievoorzitter van het CDA, Roswitha Uitslag, haar schriftelijke vragen richting het college, want het CDA maakt zich zorgen en vervolgt aldus:

Op 11 december jl. hebben wij de antwoorden ontvangen vanuit het college op de schriftelijke vragen “als vakantiepark je (t)huis is. In het bijzonder hebben wij aandacht gevraagd voor de gezinnen met kinderen en of deze in beeld zijn. Het college heeft hierop het volgende geantwoord:

“Er verblijven kinderen en gezinnen voor een langdurige periode op vakantieparken. Met een langdurige periode bedoelt het college vier tot vijf maanden. In bijna alle gevallen is dit een overbruggingsperiode naar een nieuwe gezinswoning en is op alle andere leefgebieden hulpverlening ingezet wanneer van toepassing. Door kinderen en gezinnen op een vakantiepark te laten verblijven wordt bijvoorbeeld een uithuisplaatsing voorkomen en zorgen we dat op alle leefgebieden aan oplossingen gewerkt wordt. Hiermee wil het college aangeven dat een kind dus zelden uit beeld is en dat voorkomen wordt dat alleen ‘een woning’ als oplossing gezien wordt. Hulpverlening houdt gedurende de periode nauw vinger aan de pols en gezinnen staan hier voor open”.

Uitslag vervolgt: "Uit de huidige berichtgevingen blijkt dat de 25 veiligheidsregio’s afzonderlijk besluiten kunnen nemen inzake de noodverordening en dit ook gedaan hebben. Dit leidt zo zegt de belangenorganisatie Hiswa-Recron tot chaos. De ene regio moet vakantieparken sluiten in andere regio’s mogen deze geheel of met bepaalde voorwaarden open blijven. Voor ons als CDA staat de veiligheid voor onze inwoners voorop en in dit geval in het bijzonder van de gezinnen die om redenen op vakantieparken moeten verblijven."

Het CDA heeft eigenlijk maar één specifieke vraag:

1) Worden gezinnen, die verblijven volgens de beantwoording van het college op 11 december jl. gezien als gezinnen die permanent mogen wonen op een vakantiepark in deze tijd, en met deze noodverordening van kracht?

a:  Indien het antwoord ja is, is onze constatering dan juist dat deze gezinnen ondanks deze verordening mogen blijven wonen?
b. Zo nee, waarom niet, en wat wordt er dan voor deze gezinnen gedaan?

Het CDA vraagt er niet specifiek naar, maar er verblijven ondertussen ook gezinnen op vakantieparken, omdat hun eigen huis langs het kanaal Almelo-de Haandrik te onveilig is geworden om er te wonen.  Als deze parken gesloten worden, welke gevolgen heeft dit dan voor deze mensen? Dat zou ook best een passende extra vraag geweest zijn.