Aangescherpte noodverordening van kracht

TWENTERAND - De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, Arjen Gerritsen, heeft vandaag (26-03-2020) de aangescherpte noodverordening ondertekend. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte maatregelen met betrekking tot samenkomsten, evenementen en contactberoepen die op 23 maart door het kabinet zijn afgekondigd. De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De huidige aangepaste noodverordening vervangt de noodverordening van 18 maart. In de huidige verordening zijn specifieke maatregelen opgenomen met betrekking tot samenkomsten en bijeenkomsten. De essentie is dat de Voorzitter Veiligheidsregio bevoegd is om bijvoorbeeld winkels of markten te sluiten, wanneer de regel om minimaal anderhalve meter afstand te nemen van elkaar niet wordt nageleefd. Ook kunnen boetes worden afgegeven aan groepen van meer dan 2 personen, die de regel om anderhalve meter afstand te houden niet naleven.

In Twente zijn een aantal maatregelen extra aangescherpt. Zo sluiten alle campings en vakantieparken en zijn er duidelijke maatregelen voor markten afgesproken. Deze maatregel die op eigen initiatief door de Veiligheidsregio Twente, is genomen wordt met name door de eigenaren van campings en vakantieparken in Twente de plaatsvervangend voorzitter niet in dank afgenomen. Als deze maatregelen noodzakelijk zijn, dan moeten deze voor alle Veiligheidsregio's in Nederland gaan gelden en niet alleen in Twente, zoals nu het geval is. Dat is een vorm van oneerlijke concurrentie en tevens wordt de indruk gewekt dat Twente een regio is waar je niet moet zijn, anders worden juist hier de campings en vakantieparken toch niet per direct gesloten? 

Bij de voorzitter van de Marktbond Hengelo Ben Geelink komt de stoom uit zijn oren en hij is woedend over de invoering van deze maatregel. Ook Bert van de Maat, voorzitter van branchevereniging HISWA-RECRON, afdeling Overijssel, werd volledig verrast door de afkondiging van deze maatregel, terwijl hij juist constructieve gesprekken voerde met de betrokken gemeenten.  

Arjen Gerritsen: “Ik begrijp dat het ingrijpende maatregelen zijn voor zowel inwoners als ondernemers, maar deze maatregelen zijn echt nodig om de coronacrisis het hoofd te bieden. Gelukkig zien we dat vrijwel iedereen inmiddels doordrongen is van het feit dat er stevige maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Deze noodverordening helpt ons om te handhaven. “

De verordening geldt voor alle Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

De complete tekst van de noodverordening vind je hier

 


«   »