Gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen?

TWENTERAND - Het kabinet komt met een noodwet om gemeenteraden en Provinciale Staten te ontslaan van de verplichting om ook in de coronacrisis fysiek bijeen te komen. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) wil het tijdelijk mogelijk maken om digitaal te vergaderen en te stemmen.

De minister raadde raadsleden en Statenleden al eerder aan alleen bijeen te komen als dat "strikt noodzakelijk" is en de vergaderingen zo kort mogelijk te houden. 

Maar het coronavirus heeft in de tussentijd alleen maar meer om zich heen gegrepen en de maatregelen om de pandemie te beteugelen zijn alleen maar strenger geworden.

'Met het oog op de vele gewichtige maatschappelijke opgaven is het van groot belang dat het openbaar bestuur zoveel mogelijk blijft functioneren,' vindt Knops. Hij komt zo spoedig mogelijk met een wijziging van de wet, die nu nog bepaalt dat de gemeenteraad en de Provinciale Staten alleen kunnen stemmen als ze fysiek in vergadering bijeen zijn. Voorwaarde is wel dat de vergadering en de besluitvorming openbaar te volgen blijft. Bijvoorbeeld doordat burgers mee kunnen kijken via een videoverbinding.

Uiteraard zal ook de lokale omroep Delta FM hier medewerking aan verlenen zodat deze videoverbinding ook op de TV is te volgen, maar hoe dit precies in zijn werk zal gaan, met name technisch, moet nog wel uitgezocht worden. Aangezien een gedeelte van de techniek aanwezig is in het gemeentehuis, is het niet onmogelijk dat binnenkort de vrijwilligers van Delta de enige zijn die fysiek aanwezig zijn in de raadszaal aan het Manitobaplein.  Aan ruimte dan geen gebrek, dus de 1.5 meter afstand houden is op zo'n moment geen enkel probleem.

GBT geeft aan geen fysieke raadsvergaderingen meer te willen en de CU, bij monde van Gerjan Smelt wil een vergadering met alleen de woordvoerders over een  onderwerp. Dat betekent echter dat bij een een grotere fractie vaak meerdere fractieleden toch aanwezig moeten zijn in het gemeentehuis, zeker omdat er niet van te voren bepaald kan worden hoelang debatten gaan duren.  Het ligt dus om meerdere redenen voor de hand dat er binnenkort online vergaderd gaat worden.


«   »