Kennelijk heeft het bestuur van Soweco zich bezonnen

ALMELO - Volgens nog onbevestigde berichten is men er, wat betreft de toekomstplannen voor Soweco, uit. Ruim 50 jaar ervaring en kennis lijkt niet verloren te gaan. Op basis van een op de valreep ingediend plan van de Raad van Commissarissen hebben de gesprekken tussen het dagelijks bestuur van Soweco, gevormd door zes wethouders uit de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn, Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden en de RvC geleid tot een plan waarbij alle 2000 werknemers van Soweco aan de slag kunnen blijven via een nieuwe organisatie in een stichtingsvorm. De stichting wordt gevormd door in ieder geval vier gemeenten, Almelo, Twenterand, Wierden en Tubbergen. Rijssen-Holten en Hellendoorn willen als zelfstandige gemeenten verder, maar aan deze afsplitsing hangt nog wel een prijskaartje. De deur voor deze twee gemeenten om alsnog aan te sluiten en lid te worden van de stichting staat overigens nog open.

De plannen van het dagelijks bestuur om Soweco per 1 januari 2021 geheel te ontmantelen hebben voor veel onrust onder de werknemers gezorgd en de ondernemingsraad van Soweco heeft zich hier keihard, en dus met succes, tegen verzet. Ook de RvC en de directie, maar ook FNV en VNO-NCW waren het niet eens met de plannen van deze zes wethouders. Ook in de diverse gemeenteraden waren er grote bezwaren tegen de plannen van het bestuur, waarbij ook de rol van Almelo als zogenaamde regie gemeente aan de orde werd gesteld. De zes hielden echter vast aan hun plannen, want ontmantelen was voor deze politici de enige mogelijkheid. De verschillen waren dus groot en de standpunten lagen mijlen ver uit elkaar. Dat er dus concessies zijn gedaan, met name binnen het bestuur, ligt voor de hand, want kennelijk is men het eens geworden over een nieuwe organisatievorm. Het credo was 'Bezint eer gij begint' en deze uitspraak is, zij het wat laat, uiteindelijk toch ook geland bij het bestuur. Of dit nog politieke consequenties gaat krijgen voor de bestuursleden is afwachten, maar de blijdschap dat er eindelijk een oplossing is overheerst op dit moment en ook de gemeenteraden hebben andere zaken aan het hoofd. Marcus Elzinga, de fractievoorzitter van GBT, heeft in de debatten over Soweco overigens deze stichtingsvorm eerder al eens ingebracht als een mogelijkheid.

Volgens een artikel in Tubantia vallen er geen ontslagen en dat betekent dat ook de mensen die nu werkzaam zijn bij Soweco NV hun baan behouden. Dat geldt dus ook voor het management, de begeleiders en het kantoorpersoneel. Ook hier dacht het bestuur eerder anders over, sterker nog er werd tijdens een van de persconferenties zelfs gesproken over een sterfhuisconstructie. De bezinning heeft echter tot andere inzichten geleid en dat is natuurlijk altijd goed. De details van de plannen komen binnenkort wel naar buiten en dan moeten de gemeenteraden er nog akkoord mee gaan. Deze eerste stap brengt de oplossing voor niet alleen alle betrokken medewerkers, maar ook voor een beladen politiek dossier een stuk dichterbij. Of het huidige bestuur zitting gaat nemen in de stichting is een politieke beslissing, maar zeker lijkt dat als er mensen moeten vertrekken, dit geen mensen zijn die nu een arbeidscontract hebben bij Soweco.  

 

 


«   »