Gemeente gaat het protocol aanpassen

TWENTERAND - De fractie van Gemeente Belangen Twenterand heeft op 21 februari 2020 het college schriftelijke vragen gesteld onder andere over de langere duur van de werkzaamheden rond de Esweg in Den Ham. Deze werkzaamheden stonden gepland voor de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 januari 2020.  Op dit moment is de Esweg echter nog steeds afgesloten en zijn de bedrijven nog steeds niet op de gebruikelijke manier te bereiken. Eerder bleek tijdens een rondgang langs de bedrijven dat over deze vertraging (van nu al bijna twee maanden) niet of onvoldoende was gecommuniceerd.  Er is door deze vertraging zeker sprake van extra omzetverlies, zo werd eerder al door alle betrokken winkeliers bevestigd.

Of de gemeente, buiten het aanpassen van het protocol, ook nog iets gaat doen om de betrokken winkeliers te compenseren, of in ieder geval een gebaar te maken richting deze ondernemers, is op dit moment niet bekend.

Het college hanteert bij rioolwerkzaamheden en wegonderhoud een protocol, maar geeft als reactie het volgende aan:

'Bij elk traject leren wij weer van de tips die ons worden gegeven of zaken die helaas toch niet goed zijn verlopen.
Op basis van deze input zullen wij dan ook zeker het protocol, en dus ook onze manier van werken, aanpassen.'

Dat houdt dus kennelijk in dat ook naar aanleiding van de ontvangen tips en zaken die volgens de betrokken bedrijven niet goed verlopen of anders hadden moeten worden gecommuniceerd rond het project de Esweg, het protocol nu dus wordt aangepast. 

Mede gezien het grote aantal werkzaamheden dat gepland staat, met name ook in Den Ham, lijkt dit een verstandig besluit.

Hieronder kunt u zowel de vragen van GBT als de antwoorden van het college lezen.


«   »