Presentatie onderzoek verzakkingen uitgesteld

TWENTERAND - Tijdens een ingelaste televisie uitzending van het praatprogramma Politieke stem op Delta FM, met als gasten gedeputeerde Bert Boerman en de voorzitter van de stichting Kant nog Wal Jan de Haan, deelde gedeputeerde Boerman in een rechtstreekse televisieboodschap richting de 320 gedupeerde huizenbezitters langs het kanaal Almelo de Haandrik mee, dat het rapport over de oorzaak of oorzaken van de verzakkingen door de corona-crisis helaas niet op 30 maart 2020 kon worden aangeboden. Dit is uitgesteld tot een nader te bepalen datum deelde hij de kijkers vervolgens mee.

Niet echt een fijne boodschap voor de gedupeerden, maar Boerman gaf zeker wel blijk van zijn betrokkenheid bij de problemen met de huizen rond het kanaal. Er waren namelijk ook positieve zaken te melden, zoals het feit dat de provincie zich houdt aan haar belofte de helpende hand te bieden, ook als blijkt dat er geen oorzakelijk verband is tussen de verzakkingen en de werkzaamheden aan het kanaal. De gedupeerden worden niet in de steek gelaten. Dat er geen verband zou zijn, lijkt echter hoogst onwaarschijnlijk, maar omdat niemand bij de provincie, het waterschap en de betrokken gemeenten op dit moment de uitkomst van het onderzoek kent, blijft deze optie in theorie natuurlijk tot nader orde open. 

Het scenario is nu als volgt: De adviescommissie stelt het onderzoeksrapport op deze nader te bepalen datum ter beschikking van de klankbordgroep, de provincie, het waterschap, de gemeenten en last but not least de gedupeerden. De adviescommissie doet ook een voorstel over het te volgen scenario dat moet leiden tot besluitvorming, niet alleen bij de provincie, maar ook bij de gemeenteraden van de betrokken gemeenten en het waterschap.  Er is duidelijk aangegeven dat eerst deze partijen op de hoogte worden gesteld van de resultaten en dat daarna pas de media hiervan kennis kunnen nemen.

Over de media gesproken, zowel RTV Oost als dagblad Tubantia hebben vooraf geen aandacht geschonken aan het door de Delta Media Groep op vrijdagmiddag 20 maart verstuurde persbericht waarin de komst van Bert Boerman naar hun kleine broertje werd aangekondigd. Ook zijn ze allebei kennelijk vergeten deze lokale omroep te noemen in de berichtgeving, die vrijwel direct na de uitzending wel naar buiten werd gebracht over de uitspraken van gedeputeerde Boerman. Het had beide media giganten van Twente gesierd deze Calimero omroep toch even te noemen. Hoe dan ook, de lokale omroep was blij en ook wel een beetje trots dat de provincie bewust gekozen had de lokale omroep te gebruiken voor deze berichtgeving.

Boerman sprak de woorden: 'De provincie gaat ondersteunen, dat staat buiten kijf' ongeacht of er nu wel of geen relatie is met de werkzaamheden aan het kanaal. Duidelijk werd dat er primair gewerkt gaat worden om de oorzaak of oorzaken weg te nemen, voordat er met de individuele schadegevallen kan worden begonnen. 'Als je een brand wilt blussen, moet je de brandhaard aanpakken', zo gaf de gedeputeerde aan. Geld is geen probleem volgens de gedeputeerde, als de schade aan de overheid ligt, neemt de overheid haar verantwoordelijkheid. Of de schade nu wel of niet te verhalen valt, de gedupeerden zullen daar niet bij betrokken worden of er gevolgen van ondervinden. 

Boerman kon niet ingaan op individuele schadegevallen en mede daarom bleef ook het onderwerp WOZ waarde, dat door Jan de Haan aan de orde werd gesteld, toch wat onderbelicht. In Groningen hebben de hypotheekverstrekkers volgens de gedeputeerde niet moeilijk gedaan en hij verwacht dat het met deze zogenaamde 'schaduwschade' dus wel mee zal vallen. Mogelijk dat de stichting Kant nog Wal hier in een nieuwsbrief nog wat meer aandacht aan kan geven en hier dan ook de gemeente bij kan betrekken, want die hebben door een brief toch best wat onrust hierover veroorzaakt. De provincie geeft ook aan dat mensen veilig in hun huizen moeten kunnen wonen en blijft ook tijdens deze crisis hulp bieden en de zaakbegeleiders zijn en blijven gewoon bereikbaar. 

Jan de Haan bood de gedeputeerde ook een boekje aan, waarin een aantal gedupeerden aangaven dat er meer dan materiële schade alleen is in dit dossier. De impact van de gebeurtenissen met je huis, waardoor sommigen hun huis hebben moeten verlaten en op een recreatiepark of in een unit in de eigen tuin moeten bivakkeren is gigantisch. Dit leidt ook tot psychische schade en lichamelijke klachten en een aantal gedupeerden schrijven hierover in dit boekje. Dit boekje was in eerste instantie bestemd voor de onderzoekscommissie, de klankbordgroep, de provincie, de betrokken colleges en gemeenteraadsleden. Als de gedupeerden die hun verhalen op schrift hebben laten stellen hiervoor toestemming geven wordt dit boekje ook voor iedereen digitaal beschikbaar gesteld.  De gedeputeerde geeft aan dat, hoewel de provincie hierin zelf geen expertise bezit, zij ook bij deze zogenaamde immateriële schade de helpende hand zullen toesteken. 

Bert Boerman was verder heel tevreden over de hulp en de medewerking van de stichting Kant nog Wal en ziet deze stichting als een volwaardig en gewaardeerd gesprekspartner. Ook was Boerman verheugd dat hij gebruik kon maken van de lokale omroep om zich met zijn persoonlijke boodschap richting de betrokken inwoners te kunnen richten. De lokale omroep blijft overigens graag een rol spelen in de communicatie rond dit dossier. 'Dit uitstel is geen afstel' gaf Boerman de kijkers vervolgens nog mee. Maar hoe en wanneer dit gaat gebeuren, dat bleef vanavond nog wat onzeker. Daarover komt de adviescommissie, hopelijk binnenkort, dus mee naar buiten.

Hieronder kunt u de extra uitzending van Politieke stem op Delta FM in zijn geheel terugkijken.


«   »