Alle kavels zijn verkocht, maar wat heeft het opgeleverd?

VRIEZENVEEN - Met het notarieel overdragen van de zesde woon-werkkavel is bedrijventerrein Almeloseweg Oost in Vriezenveen volledig voorzien van ondernemers die wonen en werken gaan combineren. Roel Koster, wethouder in de gemeente Twenterand, is blij met de verkoop van alle kavels: “De Almeloseweg is een mooie straat geworden om te wonen en te werken. De woningen geven een prachtige kwaliteitsimpuls aan de bebouwde omgeving. En we kijken nu uit naar de ontwikkeling van onder andere het bedrijventerrein Oosterweilanden.”

De kavels zijn bedoeld om een bedrijf te runnen en op dezelfde locatie te wonen. Sinds het begin van de ontwikkeling is de gemeente Twenterand voortdurend in gesprek geweest met geïnteresseerden. Nadat het bestemmingsplan Almeloseweg was herzien, zijn de kavels door de jaren heen verkocht en in februari dus de laatste.

Gemeentesecreataris

Henk ten Brinke

Dat zijn prachtige woorden, maar dit dossier kent een aantal zaken die gemakshalve en mogelijk ook wel begrijpelijk niet genoemd worden in dit persbericht van de gemeente, maar wel degelijk een rol hebben gespeeld in de financiële resultaten van dit project. De gemeente is vanaf 2012 voor deze zes kavels de projectontwikkelaar geweest en dat heeft tot diverse claims en procedures geleid. De gemeente heeft een aantal bewoners van de Almeloseweg mede door een uitspraak van de Raad van State planschade moeten betalen, omdat er door de gemeente werd afgeweken van de afspraken met betrekking tot een ontsluiting richting de Almeloseweg. Ook werd er in de koopcontracten, in opdracht van de gemeentesecretaris, een beding opgenomen die het mogelijk maakte dat kopers zeer forse claims konden indienen, als gemaakte afspraken door de gemeente niet werden nakomen.

Er zijn bedragen tot wel 160.000 euro aan een oorspronkelijke koper uitbetaald en één kavel is zelfs om niet weggegeven. Wat het uiteindelijk financieel resultaat is van deze gemeentelijke projectontwikkeling geeft het persbericht niet aan en er wordt ook niet ingegaan op het feit dat de afwikkeling van dit project al met al wel heel erg lang heeft geduurd. Je kunt hier in ieder geval niet spreken over een succesvol verlopen project waar de gemeente trots op kan zijn. Het heeft het één en ander gekost, maar er is volgens de wethouder in ieder geval sprake van een kwaliteitsimpuls. Dat is dus mooi meegenomen. Overigens heeft dit dossier en het inmiddels beruchte rapport over de afdeling grondzaken er toe geleid dat de toenmalige gemeenteraad van mening was dat de gemeente dit soort ontwikkelingen niet meer in eigen beheer zou moeten uitvoeren. Inmiddels wordt daar wat anders over gedacht, de tijd heelt kennelijk alle wonden.

Er zijn overigens in den Ham kavels beschikbaar voor wonen en werken, die worden en dat is niet onverstandig gezien het verleden, niet uitgegeven door de gemeente, maar door Explorius, een onderdeel van Nijhuis Bouw NV. Het gaat hier om vrijstaande woningen, die op het dorp uitkijken met de mogelijkheid om op de kavel nog een kantoor of bedrijfshal te bouwen.

In opdracht van Hoek Vastgoed Visie (Tubbergen) en Blauwdruk Projecten (Almelo) wordt binnenkort aan de Kroezenhoek in Den Ham overigens ook een bedrijfsverzamelgebouw gebouwd, dat ruimte biedt aan tien (beginnende) ondernemers.

Kortom er zijn volop concrete bouwplannen en dat daar geen projectontwikkelaars uit Twenterand bij betrokken zijn valt op, maar mogelijk dat die aan de slag gaan of al zijn in Rijssen, Tubbergen en Almelo. Zo werkt het nu eenmaal.


«   »