De Verzilvering in Twenterand is een feit

VRIEZENVEEN – Om senioren in staat te stellen langer thuis te blijven wonen heeft het college op 10 maart 2020 hiervoor een bedrag van 300.000 euro beschikbaar gesteld voor dit jaar. In de meeste gevallen moeten er namelijk wel aanpassingen aan een woning worden aangebracht zoals slapen en baden op de begane grond, om dit mogelijk te maken. Om dat aantrekkelijk en financieel ook mogelijk te maken te maken, komt Twenterand nu met een proef: een renteloze lening van maximaal 50.000 euro per woning. En dat geld hoeft pas terugbetaald te worden, als het huis wordt verkocht of als bewoners zijn overleden.

Er wordt per woning maximaal een lening gegeven van 50.000 euro en daarvoor moet de woning levensloopbesteding of duurzamer worden. De lening wordt rente- en aflossingsvrij gegeven. 

Dat houdt in dat mensen, zo lang ze leven of in hun huis blijven wonen, niets terug hoeven te betalen. Pas bij verkoop van de woning, of bij overlijden, moet de lening worden afgelost. Wel is er een voorwaarde aan verbonden: De regeling is er alleen voor mensen die binnen nu en tien jaar de wettelijke AOW-leeftijd bereiken en in hun woning kunnen blijven wonen. Kennelijk kunnen mensen die op dit moment al genieten van een AOW geen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Twenterand heeft 300.000 euro gereserveerd voor de proef. Dat houdt in dat er, als aanvragers voor het maximale bedrag in aanmerking komen, maar zes leningen kunnen worden verstrekt. Maar het is natuurlijk niet zo dat bij iedere aanvraag de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen 50.000 euro gaan bedragen, waardoor er dus in de praktijk meerdere huizen kunnen worden aangepast. Na een jaar wordt gekeken of de proef is geslaagd en of er een gevolg komt. 

Twenterand hoopt met de regeling de woningvoorraad te verbeteren en ouderen te stimuleren langer thuis te wonen. Het college van B en W heeft het voorstel momenteel ter inzage gelegd. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit, maar via een reactie van GBT op de sociale media, lijkt het zeker dat dit voorstel wordt aangenomen. 


«   »