VVD vraagt uitstel betaling gemeentelijke belastingen

TWENTERAND - Sinds afgelopen donderdag de maatregelen vanuit de Rijksoverheid in samenwerking met het RIVM zijn de gevolgen voor de economie aanzienlijk. Ondertussen worden de maatregelen steeds verder aangescherpt en dit zal de komende dagen nog steeds verder gaan. Hierdoor zijn bepaalde bedrijfstakken volledig tot stilstand gekomen. In alle geledingen van ondernemend Nederland is dit een rampscenario. Bij grote bedrijven, maar vooral ook het MKB en ZZP-ers. Ook in Twenterand is dit voor veel ondernemers nu al een ramp. De afgelopen maand zijn de diverse belastingaanslagen voor bijvoorbeeld OZB en toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Door het ineens wegvallen van bijna of zelfs de gehele inkomstenstroom hebben ondernemers nu al acute liquiditeitsproblemen om deze periode door te komen. Zeker nu er nog geen zicht is op hoe lang dit zal aanhouden.

De overheid is bezig met een pakket maatregelen om hierin zoveel mogelijk ondernemingen te behoeden voor het eind. Diverse
mogelijkheden worden bestudeerd. Vanuit het bedrijfsleven wordt samen met de overheid gekeken naar passende maatregelen zoals bijvoorbeeld het uitstellen van BTW afdrachten en andere belastingverplichtingen zoals ook VNO-NCW Voorzitter Hans de Boer in het programma Buitenhof suggereerde.

Namens de VVD is fractievoorzitter Erik Kobes van mening dat de ondernemers zo veel mogelijk ondersteund en tegemoet gekomen moeten worden. 'Het ondernemersbestand is namelijk cruciaal voor onze economie en ons bestaan. Daarom moeten we als gehele samenleving solidair zijn in ons land en ons steentje bijdragen waar dat kan, ook gemeentelijk.'

Daarom stelt de VVD de volgende vragen:

1) Is het college bereid om te kijken in hoeverre ondernemers kunnen worden tegemoet gekomen in Twenterand? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

2) Is het college bereid ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor gemeentelijke belastingen totdat de situatie zich weer normaliseert?

3) Welke maatregelen kan de gemeente nog meer nemen om het bedrijfsleven te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

Gezien de ernst en de actualiteit van de situatie vraagt de partij om een spoedige beantwoording van deze vragen.