In het teken van afscheid nemen en kennismaken

VROOMSHOOP - De uitzending van het programma Politieke stem op Delta FM op 5 maart 2020 stond in het teken van afscheid nemen en kennismaken. Er werd afscheid genomen van Jan Kuilder als fractievoorzitter van het CDA Twenterand en men kon kennismaken met Roswitha Uitslag die hem per 1 maart 2020 is opgevolgd. Na een korte muzikale onderbreking met een video optreden van het jeugdorkest van Soli Deo Gloria uit Westerhaar schoof de nieuwe voorzitter van de stichting Kant nog Wal, Jan de Haan, aan. 

Binnen het CDA is men verplicht om na drie perioden het raadswerk neer te leggen zodat er sprake is van een voortdurende doorstroming en daar valt ook voor een fractievoorzitter niet aan te ontkomen. De wisseling van de wacht heeft in goed overleg plaatsgevonden en het tijdstip is heel bewust gekozen, zodat Kuilder nog een tijdje de steun en toeverlaat kan zijn voor zijn opvolger. Want hij blijft raadslid tot aan de verkiezingen van maart 2022 en zoals in de uitzending naar voren kwam, woordvoerder namens het CDA op een aantal onderwerpen zoals het nieuwe zwembad en alles wat met sport te maken heeft. Zijn ervaring in deze dossiers kan het CDA goed gebruiken want er is voor de partij zeker werk aan de winkel. 

De nieuwe fractievoorzitter Roswitha Uitslag is zich daarvan bewust, maar ziet haar nieuwe uitdaging, met de ondersteuning van Kuilder, met vertrouwen tegemoet. Kuilder zelf bleef bescheiden over zijn verdiensten als raadslid, maar hij heeft zijn partij op een aantal cruciale momenten zeker uit de brand geholpen.

Douwe Bouma heeft min of meer geruisloos afscheid genomen als voorzitter van de stichting Kant nog Wal en Jan de Haan zat als zijn opvolger aan de praattafel bij presentator Walraven. Inmiddels hebben zich 310 bezitters van woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik gemeld met schade en de stichting vertegenwoordigt ongeveer 2/3 van deze gevallen. Er zijn zeker verschillen in de mate waarin schade is geconstateerd, maar er zijn een aantal heel schrijnende gevallen bij, zoals uit een uitgezonden video bleek. Het zal je maar overkomen dat je je huis uit moet omdat het niet langer verantwoord is om er in te blijven wonen.

Dat is dan alleen nog maar de zichtbare materiële schade, de schade die deze dramatische gebeurtenissen aan heeft gebracht en nog brengt aan de mensen zelf is niet altijd direct zichtbaar, maar die is er wel degelijk ook.

30 maart wordt een cruciale datum voor alle betrokkenen, want dan wordt bekend wat de oorzaak van deze catastrofe is. Veel mensen denken aan een relatie met uitgevoerde werkzaamheden aan het kanaal en 30 maart 2020 gaat een onderzoeksrapport hier eindelijk duidelijkheid over geven. De provincie heeft enkele tientallen miljoenen euro op voorhand al gereserveerd voor het geval dat. Gedeputeerde Boerman hield zich politiek correct nog wat op de vlakte door aan te geven dat deze relatie eerst nog wel vastgesteld moest worden. Formeel heeft hij zeker gelijk, maar dit had hij natuurlijk ook anders kunnen verwoorden. Op 19 maart organiseert de stichting nog een informatiebijeenkomst en voor 30 maart liggen de scenario's al klaar. Overigens is het nog maar de vraag of uiteindelijk enkele tientallen miljoenen euro's voldoende zullen zijn om de gevolgen voor nu, maar ook in de toekomst af te kunnen dekken.

De hele uitzending kunt u hieronder terugkijken.