De VVD laat zich de les lezen en Savannah steelt de show

TWENTERAND - De VVD wilde met de andere partijen en de wethouder debatteren over de startnotitie Omgevingswet en te weten komen van de andere partijen of het instellen van een raadswerkgroep van toegevoegde waarde kon zijn om de implementatie van de omgevingswet per 1 januari 2021 mogelijk te maken. De VVD is hier een voorstander van. Al direct werd Erik Kobes, als indiener van dit agendapunt, geïnterrumpeerd door Gerjan Smelt van de CU met de opmerking dat zijn partij er niet op zit te wachten werk uit handen van het college te nemen. De kennis die nodig is om dit ingewikkelde proces in goede banen te leiden is binnen de raad volgens hem niet of onvoldoende aanwezig. Dus wat had een raadswerkgroep dan voor zin?

Het CDA vroeg zich af of er wordt samengewerkt met andere gemeenten en de SGP wilde weten of de positie van de inwoners van Twenterand door deze wet nu wordt verbeterd of niet. Beide partijen moeten toch nog eens goed kijken naar de bedoeling van raadsdebatten, want deze debatten zijn in eerste instantie niet bedoeld om vragen te stellen aan een wethouder, maar om het debat aan te gaan met de andere partijen. De PvdA-GL geeft aan dat een raadswerkgroep niet alleen kan, maar ook moet, mede gezien de opdracht aan de politiek om de participatie te bevorderen en hier meer richting aan te geven. Hierin kan een raadswerkgroep volgens Reusken juist wel van toegevoegde waarde zijn.

GBT gaf aan geen voorstander te zijn van een raadswerkgroep, de schijn van achterkamertjespolitiek moest namelijk vermeden worden. Maar hoe zij dan aankijken tegen besloten raadsinfo's werd niet duidelijk, mede omdat er niet naar gevraagd werd. De PVV was van mening dat de VVD dit onderwerp onvoldoende had voorbereid, met name omdat fractievoorzitter Erik Kobes aan gaf, op de door een aantal partijen gestelde vraag over de toegevoegde waarde van de door de VVD gewenste werkgroep, hierover intern nog na te gaan denken. De PVV was van mening dat je dit moet doen voordat je met zo'n voorstel in de raad komt en liet dit de fractievoorzitter van de VVD in niet mis te verstane woorden blijken. De VVD koos er overigens voor hier niet op te reageren.

Wethouder Koster ziet minder beren op de weg en vindt het nog steeds een realistisch uitgangspunt dat alle door de VNG gestelde eisen voor 1 januari 2021 kunnen worden gerealiseerd, zodat deze wet zonder problemen ook kan worden ingevoerd in Twenterand.

Op 25 maart 2020 en 22 april 2020 wordt hierover kennelijk tussen het college en de raad nog eens gesproken in raadsinfo's of verdiepingen en dan komt het wel of niet instellen van een raadswerkgroep ongetwijfeld nog een keer aan de orde. In de raadsvergadering van 17 maart zullen zowel de VVD als de PvdA-GL  hierover dus hoogstwaarschijnlijk geen moties indienen. Overigens zijn deze raadsinfo's niet openbaar en dat wringt dus zeker met het voornemen ook de inwoners bij de implementatie van deze nieuwe wet te betrekken. De invoering van de Omgevingswet is met afstand de grootse politieke uitdaging voor gemeenten sinds mensenheugenis en het gevaar bestaat dat daar door het college toch te licht over wordt gedacht, maar ook dat wordt onderwerp van gesprek in deze bijeenkomsten. Het huidige omgevingsrecht is verdeeld over tientallen wetten en honderden AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur) en ministeriële regelingen. Door deze complexiteit aan wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen is het huidige omgevingsrecht ontzettend complex. Om dit te verbeteren is de transitie naar de invoering van één nieuwe Omgevingswet ingezet. Deze transitie moet op 1 januari 2021 zijn afgerond en dan zal de nieuwe
Omgevingswet actief moeten worden. Een gigantische uitdaging dus, maar volgens Koster staan alle lichten op groen.

 

Het tweede en laatste onderwerp van deze avond was de actie om meer 60 dagen te gaan verkopen bij de gemeentelijke zwembaden, het aquapark De Zandstuve en De Stamper, waarbij de Jumbo supermarkten uit drie kernen aan mee gaan werken. Dit onderwerp was voorbereid door GBT raadslid Savannah Makkinga en dat zij dus ook de woordvoerder was bij dit onderwerp namens GBT was wel duidelijk. Dit was overigens van te voren al te zien, want haar vader, Freddy Makkinga, zat als trotse vader als enige, buiten een ambtenaar en twee vertegenwoordigers van de media, op de publieke tribune. 

Hij kon trots zijn op zijn dochter en die mening werd gedeeld door een aantal partijen die aangaven dat het agendapunt goed was voorbereid. Ook bleek in het debat dat zij op zaken die ze niet specifiek had kunnen voorbereiden, met name dus de interrupties, adequaat en met kennis van zaken kon reageren. 

Wethouder Paters stond in principe positief tegenover dit voorstel van GBT, maar stelde wel de vraag hoe de financiële consequenties, als de verwachtingen niet uitkomen, worden afgedekt. Savannah Makkinga gaf na afloop in een afsluitend gesprek voor de camera van Delta aan, dat zij namens GBT op 17 maart over dit voorstel een motie vreemd gaat indienen waarin veel van de zaken die vanavond voorbij zijn gekomen alsnog worden ingevuld. Zij gaf ook aan blij te zijn met de positieve reacties op haar optreden als woordvoerder en duidelijk is dat we van dit raadslid meer gaan horen.

De complete raadsvergadering kunt u hieronder terugkijken


«   »