Reddingsboei voor Gevro Vroomshoop?

ZWOLLE - Hoewel Erik Veltmeijer, ook fractievoorzitter van de PVV Overijssel, het op 26 februari in de Statenvergadering wel geprobeerd heeft, komt er geen pilot met winkels op bedrijventerreinen van enkele gemeenten, waaronder dan ook Twenterand had moeten vallen. De aanleiding voor zo'n pilot was de kwestie Foto Konijnenberg uit Den Ham, hoewel die verhuizing natuurlijk niet meer teruggedraaid kan worden. De provincie gaat echter wel onderzoek doen naar mogelijke knelpunten voor ondernemers, rondom de vestiging op een bedrijventerrein.

Een ruime meerderheid in de Staten ondersteunde deze oproep van de PVV om hiermee aan de slag te gaan.

Het college van Gedeputeerde Staten moet nu knelpunten onderzoeken, maar deze ook oplossen en voor het einde van het jaar moeten die oplossingen in beeld zijn.

De handel aan particulieren is op bedrijventerreinen verboden, tenzij het gaat om zogenaamde volumineuze goederen. Dat zijn goederen die niet in een winkelmandje passen is een vaak gehoorde maatstaf. Er ontstaat regelmatig verwarring wanneer een ondernemer zowel producten verkoopt aan bedrijven als particulieren. Bovendien hanteert niet iedere gemeente de regels even strikt. Kortom er is over dit soort zaken veel onduidelijkheid en daar wil de PVV Overijssel vanaf en een meerderheid in de Staten dus ook.

Op dit moment loopt er een handhavingszaak tegen het bedrijf Gevro op het industrieterrein in Vroomshoop. Het bedrijf verkoopt op deze locatie ook fietsen en dat is niet toegestaan, hoewel normaal gesproken een fiets toch echt niet in een winkelmandje past. De gemeente heeft, gedwongen door een uitspraak van de Raad van State, een last onder dwangsom opgelegd die op 30 juni 2020 van kracht wordt en grote consequenties kan hebben voor de toekomst van dit bedrijf. 

Het zou natuurlijk heel triest zijn als op 30 juni 2020, de deadline voor Gevro, de handhaving door de gemeente actief ter hand wordt genomen en dat zes maanden later zou blijken dat ook de provincie onderkent dat fietsen niet in een winkelmandje passen (zelfs geen vouwfietsen) en dus particuliere verkoop van fietsen op een bedrijventerrein alsnog wordt toegestaan.

Het college heeft eerder al laten zien dat men niet gaat handhaven als er zicht is op legalisatie en dit argument kan men dus ook hier gebruiken en de deadline opschuiven naar bijvoorbeeld de eerste helft van 2021.


«   »