Elektrificatie spoorlijn Almelo-Mariënberg nu of nooit

ALMELO/MARIËNBERG - De Provincie Overijssel wil o.a. het spoortraject Almelo- Hardenberg in zijn geheel elektrificeren. Het provinciebestuur stelt voor te onderzoeken wat de kosten zijn voor elektrificatie, maar ook hoeveel tijd nodig is om de aanpassingen uit te voeren en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De kosten van het onderzoek bedragen in totaliteit zo'n 2,1 miljoen euro. 

Het voorstel van de provincie is in lijn met het coalitieakkoord.

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het regionaal openbaar vervoer in Overijssel. De dieseltreinen in Overijssel zijn bij de de volgende concessiewissel aan vervanging toe. Volgens het provinciebestuur dient zich nu 'een natuurlijk moment aan om te verduurzamen'.  Er is geld beschikbaar voor elektrificatie maar uit het Statenvoorstel blijkt wel dat er keuzes gemaakt moeten worden. Inzetten op elektrificatie betekent dat er minder geld over blijft voor bijvoorbeeld de tweede intercity tussen Zwolle en Enschede en de doorkoppeling naar Münster. Op het  traject Zutphen-Oldenzaal kan nu tussen Zutphen en Hengelo enkel met een diesellocomotief gereden worden. Voor het traject Almelo Hardenberg geldt hetzelfde voor het stuk tussen Almelo en Mariënberg. 

De provincie stelt dat tijdig verduurzamen noodzakelijk is, omdat anders binnenkort nieuwe dieseltreinen moeten worden aangeschaft. De levensduur van dieseltreinen is zo'n dertig jaar, waardoor bij 'niets doen' tot in de jaren 2050 dieseltreinen door Overijssel rijden. Een dieseltrein ombouwen naar een duurzame trein die loopt op elektriciteit, waterstof of een batterij is zeer kostbaar, naar schatting enkele miljoenen per trein.

Het onderzoek naar de elektrificatie wordt volledig betaald door de provincie Overijssel, ondanks dat het ook gaat om het traject Zutphen-Oldenzaal. Er is nog geen toezegging van de provincie Gelderland of het rijk om bij te dragen in de kosten. Er zullen nog wel gesprekken gevoerd worden over de manier waarop investeringskosten in de toekomst verdeeld kunnen worden. 

ProRail gaat het onderzoek uitvoeren. Daarbij gaat het alleen om een onderzoek naar elektrificatie van het spoor en niet om een onderzoek naar waterstof- of batterijtreinen. De provincie kiest hiervoor omdat bovenleidingen tijdig beschikbaar zijn. Van batterij- en waterstoftreinen is dat nog maar zeer de vraag.  ProRail schat de kosten van het onderzoek naar elektrificatie van beide trajecten dus op 2,1 miljoen euro;  1,2 voor het traject Zutphen-Oldenzaal, 0,9 miljoen voor het traject Almelo-Hardenberg. Het provinciebestuur stelt Gedeputeerde Staten voor dat bedrag beschikbaar te stellen. De totale investeringskosten worden geraamd op 20 tot 30 miljoen euro voor het traject Almelo-Mariënberg en 65 tot 100 miljoen euro voor het traject Zutphen-Oldenzaal. Hoeveel Overijssel daarvan gaat betalen wordt duidelijk nadat de gesprekken met de provincie Gelderland en het rijk zijn afgerond. 

Bron: RTV Oost


«   »