Het schip met geld komt (nog?) niet binnen

TWENTERAND - Er zijn gemeenten die zich al rijk hadden gerekend, want als zogenaamde nadeelgemeente zouden er substantiële bedragen via het gemeentefonds richting deze gemeenten komen. Er zijn zelfs gemeenten die er in hun begroting voor 2020 al rekening mee hebben gehouden en nu dus voor een groot probleem komen te staan. Want deze extra gelden komen in 2020 niet richting deze nadeelgemeenten, dit is voorlopig met een jaar uitgesteld. De VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) belegt informatieavonden bij deze nadeelgemeenten en gisterenavond was het de beurt aan Twenterand om dit nieuws uit de eerste hand te vernemen. 

Twenterand is namelijk zo'n nadeelgemeente en achteraf is het dus een goede zaak geweest dat de begroting van Twenterand over het jaar 2020 op last van de provincie is aangepast, anders was ook Twenterand één van de gemeenten geweest die in de problemen was gekomen. Ook is het op dit moment nog onduidelijk of en hoe positief de mei-circulaire voor de gemeente Twenterand uit gaat pakken. 

Natuurlijk heeft men op het gemeentehuis in Twenterand tijdens de collegevergaderingen wel eens hardop nagedacht hoe men deze extra gelden zou gaan besteden, maar iedere gedachte daarover moet voorlopig dus even in de ijskast, voorlopig tot volgend jaar. Wel krijgt de gemeente mogelijk wat extra geld voor de gevolgen van het zogenaamde woonplaatsenbeginsel, want hoewel dit ook nog geen definitieve vorm krijgt, wil minister Raymond Knops hier nu wel wat voor gaan regelen. Maar dan spreek je toch over  paar druppels op een gloeiende plaat. 

Voor de begroting van 2020 zal dit uitstel waarschijnlijk geen directe gevolgen hebben, maar voor de plannen die nog op stapel staan, waaronder dus het nieuwe zwembad, is dat nog maar zeer de vraag. 


«   »