De relatie staat fors onder druk

TWENTERAND/ALMELO - De relatie tussen de gemeente Twenterand en de gemeente Almelo staat onder druk. Wethouder van Abbema en wethouder Maathuis van de twee gemeenten, eerder nog samen innig optrekkend in het besluit over Soweco, staan nu lijnrecht tegenover elkaar. Beiden hebben namelijk economie in de portefeuille en dat speelt hier wel degelijk een rol. Twenterand is hevig ontstemd over de grondprijzen die Almelo hanteert op haar industrieterreinen en daardoor bedrijven uit Twenterand weglokt.

Want de verschillen per vierkante meter bedragen zeker 30 euro, maar voor een grote jongen zijn de verschillen zelfs nog groter. Almelo vraagt 75 euro per vierkante meter, terwijl de grondprijs in Twenterand begint bij 95 euro. Voor een zichtlocatie betaalt een ondernemer in Twenterand 105 euro per vierkante meter.

De liefde tussen de beide wethouders is kennelijk over, hoewel formeel wethouder Alex Langius gaat over de grondpolitiek in Almelo. Twenterand heeft zich gewend richting de provincie om te komen tot een oplossing. De prijspolitiek van Almelo heeft niet alleen gevolgen voor Twenterand, maar van deze weggeefprijzen hebben meer omliggende gemeenten natuurlijk last. Als bedrijven vertrekken uit een gemeente gaat dit vaak ook ten koste van de werkgelegenheid en blijft de verkoop van industriegronden achter. Zowel op ambtelijk niveau, maar dus ook op bestuursniveau hebben er gesprekken tussen Twenterand en Almelo plaatsgevonden, maar die hebben geen resultaten opgeleverd. Almelo blijft door het hanteren van stuntprijzen de markt verstoren en bedrijven weglokken uit Twenterand, is de mening van het college in Twenterand. 

In een brief 'op hoge poten' wil Twenterand hierover nu een gesprek met het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Martha van Abbema gaat kennelijk wat gebukt onder deze relatieproblemen, want zij noemt het een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit.  Dit is overigens geen onderwerp waar de gemeenteraad van Twenterand direct bij betrokken is of wordt, maar een meerderheid van de raad gaf eerder al aan Almelo een grillige en zelfs onbetrouwbare gemeente te vinden. Dat gevoel wordt hierdoor duidelijk versterkt. 

Eerder al vertrok een ondernemer om die redenen. Nu dient een tweede gegadigde zich aan. Deze ondernemer heeft belangstelling voor een kavel van 7000 vierkante meter en is daarmee in Almelo minimaal 140.000 euro tot mogelijk zelfs 210.000 euro goedkoper uit. In het geruchtencircuit wordt gesproken over het bedrijf Colpro nu nog gevestigd in Vroomshoop, maar daar kon geen bevestiging over verkregen worden. Het is overigens logisch en volkomen begrijpelijk dat bedrijven, als het om dit soort bedragen gaat, om bedrijfseconomische redenen uit Twenterand vertrekken. De oorzaak hiervoor ligt volgens bestuurlijk Twenterand bij de gemeente Almelo, daar denkt men kennelijk alleen aan zichzelf en laat op deze manier zien hoe egoïstisch en oncollegiaal men is. Zo ga je niet met elkaar om, is het geluid dat je rond deze kwestie hoort. Zeker niet omdat hier met elkaar in het verleden afspraken over zijn gemaakt.

Twenterand piekert er overigens niet over de eigen grond goedkoper te maken. Niet alleen omdat dit een gat zou slaan in de begroting van de gemeente, maar ook omdat dit het eigen ondernemersklimaat geweld aan zou doen. Of en wat de provincie aan deze relatieproblemen tussen Twenterand en Almelo kan doen, is overigens afwachten. Almelo maakt zich hierover overigens weinig zorgen en is dus niet van plan, zoals door Twenterand min of meer wordt geëist, de grondprijzen te verhogen.


«   »