Bijzondere informatieavond over Mozaïek in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Een tijdje terug kondigde wethouder Roel Koster met enige trots aan dat de locatie achter het gemeentehuis in eigen beheer zou worden ontwikkeld. Het geld dat een projectontwikkelaar er tussen uit haalt zou ten goede komen van de gemeente en aan de inwoners van Vriezenveen, die hier zouden kopen of huren.

Op 25 februari 2020 zijn de belangstellenden voor deze locatie, die de naam Mozaïekbuurt heeft meegekregen, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst 'Wonen in het Mozaïek in Vriezenveen'.  De belangstelling was enorm en de trouwzaal was eigenlijk te klein om alle belangstellenden een plekje te geven. 

Al snel bleek dat de informatie vanuit de gemeente wel wat summier was en dat deze avond kennelijk ook was bedoeld om informatie op te halen bij de aanwezigen. Er is door een stedenbouwkundige weliswaar een schetsje gemaakt hoe de gemeente denkt deze locatie te gaan ontwikkelen, maar dit bleek toch meer een denkrichting aan te geven en dus als praatprentje bedoeld te zijn. De aanwezigen werden namelijk in vijf groepen verdeeld en men kon aangeven hoe men over dit opzetje dacht. Ook kon men bijvoorbeeld aangeven, welke lantaarnpalen de voorkeur hebben en of er wel of niet gebouwd moet worden in steen of toch in hout of in een combinatie daarvan. Ook werd gesproken over het aantal parkeerplekken en de hoogte van de heggen voor de kavelafscheidingen kwamen aan de orde. Gas is overigens uit den boze bij dit plan.

Echter voor de invulling van deze details was het gros van de aanwezigen niet gekomen, zij wilden weten wat een kavel ging kosten of een indicatie krijgen van de bedragen die men neer moest tellen voor de aankoop van een senioren woning of een twee onder één kapper. Over details kon men altijd nog praten, het ging hen om de hoofdlijnen en in eerste instantie dus om prijzen of tenminste een prijsindicatie. Maar daar kwam dus tot teleurstelling van een groot aantal aanwezigen geen antwoord op. De teleurstelling bleek na de praatsessie, want in de plenaire afsluiting was meer dan de helft van de eerder aanwezigen inmiddels vertrokken. Tevens werd deze avond duidelijk dat de gemeente dit plan toch niet volledig in eigen beheer gaat ontwikkelen en dat er dus toch in zee wordt gegaan met een projectontwikkelaar. Daar werd ook teleurgesteld op gereageerd, want meerdere mensen hadden de eerdere uitspraken van de wethouder goed in hun oren geknoopt.  

Ook werd aangegeven dat men er tot aan dit moment nog van uit gaat dat de Ontmoetingskerk blijft staan. Opvallend overigens dat de locatie van de kerk op het praatprentje al wel is ingevuld met woningen. Bovendien heeft het kerkbestuur eerder al aangeven het gebouw te willen verkopen en afgelopen maandag 24 februari zijn er al gesprekken met een kandidaat ontwikkelaar gevoerd over de aankoop van de kerk. Dus alle voortekenen wijzen er op dat de kerk gaat verdwijnen. Deze projectontwikkelaar is overigens ook in gesprek met de twee eigenaren van de oude Rabo Bank aan het Manitobaplein en de gemeente om deze doorn in het oog van velen aan te pakken en is inmiddels gestart met de verkoop van 15 appartementen in Vroomshoop. De gemeente heeft echter met deze projectontwikkelaar, en het is geen geheim dat dit Kroon BV uit Borne van Vriezenvener Niek Schipper is, op dit moment beslist (nog?) geen definitieve afspraken, zoals door een woordvoerder van de gemeente werd aangegeven 'Alle opties liggen nog open'. Duidelijk is natuurlijk dat als Kroon BV het eens wordt met het kerkbestuur, dit bedrijf de eerste gegadigde is om ook de rest van dit plan in ontwikkeling te nemen. Met als uitzondering overigens de kavels voor de bouw van vijf vrijstaande woningen. De gemeente gaat deze kavels wel voor eigen rekening en risico verkopen en maakt hiermee de eerder gedane uitspraken tenminste gedeeltelijk waar. 

De planning is als volgt:

Er komt in mei 2020 een inloopbijeenkomst, maar ook dan zullen er waarschijnlijk nog geen prijzen genoemd worden. Voor de zomer moet het bestemmingplan aangepast zijn er ter inzage worden gelegd. Voor het einde van dit jaar moet de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vaststellen. In het voorjaar van 2021 gaat men de locatie bouwrijp maken en de start van de bouw staat gepland voor september 2021. De bouwtijd bedraagt een jaar zodat, als alles volgens de planning verloopt, de eerste bewoners er kunnen wonen in september 2022. Dit alles onder voorbehoud dat er geen bezwaarschriften worden ingediend tegen deze plannen en dus de Raad van State er bij betrokken wordt, want dan kan er een vertraging van wel twee jaar ontstaan. 

Er is zeker belangstelling voor de plannen, maar de verwachtingen van de aanwezigen werden niet of in ieder geval niet volledig ingevuld op deze avond. Ook waren er een groot aantal mensen aanwezig die huizen bezitten rond deze nieuwe woningbouwlocatie en dus voornamelijk benieuwd waren of en welke invloed dit heeft voor de eigen woonsituatie.

Het wordt hoe dan ook echter een leuke nieuwe wijk met veel groen waar zo'n 30 huizen worden gebouwd die op loopafstand liggen van het centrum en het wijkje is beslist een aanwinst voor Vriezenveen. Ook kan dit in Vriezenveen de doorstroming bevorderen. Dat er belangstelling voor is lijkt dus logisch, maar de prijzen spelen uiteindelijk toch een doorslaggevende rol. Daar moeten de belangstellenden dus nog even op wachten, maar het zou zo maar kunnen dat dit wachten het wel waard is, want het is zonder twijfel een mooie en bijzondere locatie. 


«   »