Gesprekken over woonwagenbeleid in Twenterand

TWENTERAND - De gemeente Twenterand gaat in februari praten met de inwoners die hebben meegedaan aan de peiling woonwagenbehoefte. Deze peiling is in de zomer van 2019 gedaan met als doel inzicht te krijgen in die behoefte. Dat inzicht is er nu globaal, maar het vraagt om verdieping door persoonlijk met de mensen in gesprek te gaan. De deelnemers aan de peiling krijgen op deze manier ook de gelegenheid hun eigen, persoonlijke verhaal te vertellen en vragen te stellen.

De gemeente heeft bewust gekozen voor het voeren van persoonlijk gesprekken, omdat het gaat over een specifieke woonwens/-behoefte die per persoon verschillend kan zijn. Daar wil de gemeente graag nog beter inzicht in hebben. De deelnemers aan de behoeftepeiling zijn inmiddels met een brief uitgenodigd voor het gesprek.

Aanleiding voor het onderzoek is de uitspraak van het college voor de rechten van de mens in 2018, waarin o.a. staat dat gemeenten in hun huisvestingsbeleid rekening moeten houden met de woonbehoeften van woonwagenbewoners. De gemeente Twenterand trekt hierin samen op met regionale partners zoals Twentse gemeenten, provincie en Mijande Wonen. Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden, worden mogelijke vervolgstappen bepaald.


«   »