Jonker wil niet doormodderen en gooit de knuppel in het hoenderhok

TWENTERAND - De fractievoorzitter van de SGP, Jan Jonker heeft aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de centrumontwikkeling Vriezenveen en gooit daarmee de knuppel in het hoenderhok. Een hoenderhok is overigens bekend terrein voor hem. Hij wil de onderste steen boven water in de kwestie die al een groot aantal jaren speelt, daarover bestaat na het lezen van deze extra vragenronde geen enkele twijfel.  De Twenterander besteedde hier enkele weken geleden al aandacht aan en het onderwerp krijgt nu ook politiek een vervolg. De vragen van Jonker zijn opvallend helder en duidelijk, maar het is afwachten of het college in de nieuwe vragenronde deze duidelijkheid ook daadwerkelijk gaat verschaffen.

Op 16 januari j.l. heeft de SGP de schriftelijke beantwoording op de gestelde artikel 40 vragen van 14 december 2019 ontvangen. Tijdens de behandeling van de begroting op 12 november 2019 had de SGP al aandacht gevraagd voor de centrumontwikkeling van Vriezenveen. Dit ook mede naar aanleiding van een persbericht over de oplossing die wereldkundig gemaakt werd voor de verpauperde Rabobank-locatie aan het Manitobaplein. De SGP heeft toen gevraagd naar de status van de centrumontwikkeling. In Tubantia van 19 november 2019 konden wij wederom over de verplaatsing van de Aldi lezen. Tot nu toe is de Raad nog steeds niet geïnformeerd. Terwijl er al jaren, zelfs al meer dan tien jaar, over gesproken wordt.

Ook kreeg de Raad via de griffier een schrijven van projectontwikkelaar Jan Bolte waar gesproken wordt over o.a. de ‘bestuurcultus’ in Twenterand en de Aldi. Naar de mening van de SGP worden hier harde noten gekraakt, waar de honden zelfs geen brood van lusten en die om een reactie van het college vragen. Zowel een reactie over de kritiek die gericht is aan diverse geledingen in de gemeente als een reactie op de inhoudelijke kritiek die in de brief naar voren wordt gebracht. De SGP vindt dat dit doormodderen onderling zo snel mogelijk moet ophouden. Ten eerste worden mensen beschadigd en in zekere zin wordt het hele gemeentelijk apparaat in een kwaad daglicht gesteld. Omdat het ambtelijk apparaat zich publiekelijk niet kan verweren c.q. bestuurlijk kan verantwoorden, vraagt dit om een reactie van de politiek bestuurlijk verantwoordelijken. Tot nog toe zwijgt het college hierover echter in alle talen.

De beantwoording van de vragen van 16 januari j.l. roept bij de SGP veel vragen op. Temeer omdat, nadat de beantwoording van het college wereldkundig werd gemaakt, binnen no time verschillende reacties bij de SGP binnen kwamen die bij Jonker de wenkbrauwen deden fronsen. Hij vermoedt dat in dit dossier niet de gewenste openheid en participatie van betrokkenen is betracht en daarom strelt hij deze aanvullende schriftelijke vragen.  Via onderstaande link krijgt u toegang tot de gestelde vragen

Aanvullende artikel 40 vragen SGP