Betaalt gemeente ondersteuning voor mission impossible?

DE POLLEN/BRUINEHAAR - Al meer dan 25 jaren is er de roep vanuit de samenleving voor veilige fietspaden langs de Gravenlandweg en de Paterswal. Sinds de ontwikkelingen in het kader van Natura 2000 is deze wens nog nadrukkelijker naar voren gekomen door middel van toekomstige recreatieve en dus ook financiële ontwikkelingen. Eén en ander zal leiden tot nog meer drukte en nog minder veiligheid voor de fietsers. Daarop zijn in 2018 een vijftal werkgroepen, zogenaamde Meeloopkoppelkansen, ontstaan onder begeleiding van NMO. Eén van de vijf werkgroepen is de werkgroep “Veilige Fietspaden”. Genoemde werkgroep  is al weer geruime tijd bezig de politiek ervan te overtuigen van de noodzaak veilige fietspaden aan te leggen.

Aflopen jaren, 2018/2019, is door middel van een schrijven aan zowel de gemeente Twenterand als de gemeente Tubbergen, alsmede de provincie Overijssel, verzocht dit initiatief te ondersteunen. Afgelopen jaar zijn politici van zowel Twenterand als Tubbergen en een aantal Statenleden van de provincie Overijssel in het gebied op bezoek geweest. De noodzaak tot aanleg van de fietspaden werd tijdens het bezoek terdege ingezien. Inmiddels krijgt de werkgroep ondersteuning van een tweetal personen van NMO en Stimuland om meer daadkracht te bewerkstelligen. Genoemde personen worden voor een periode van een jaar betaald door de gemeente Twenterand.

Om de politiek nog duidelijker te overtuigen hoe de bevolking hier insteekt is 20 december van het afgelopen jaar een handtekeningenactie gehouden. Niet met een lijst langs de deur maar er op uit naar het Witte Kerkje te Bruinehaar. Ruim 400 personen hebben de moeite genomen naar Bruinehaar te komen op een avond, naar later bleek, veel bedrijven een kerstborrel hadden georganiseerd voor hun personeel. Daarop is besloten voor die personen de gelegenheid te bieden om alsnog online te reageren. Ook hier is goed op gereageerd met ruim 300 stemmers. Hartverwarmend zoveel steun van al die mensen die uiteraard ook zeer de noodzaak inzien van het realiseren van veilige fietspaden.

Woensdag 12 februari zijn de handtekeningen aangeboden aan de wethouders Martha van Abbema en Bart Jan Harmsen van de gemeente Twenterand. Wethouder van Abbema gaf tijdens de overhandiging aan de oproep te steunen en onderstreepte de noodzaak van de aanleg van deze fietspaden. Maar alle hoop voor een aanleg op de korte termijn, werd vervolgens teniet gedaan, toen zij daaraan toevoegde dat de gemeente voor de aanleg geen geld had en er ook in de komende jaren geen financiële ruimte in de begroting is voor de aanleg van deze fietspaden. De komende jaren is een uitgave van een paar miljoen euro binnen de begroting niet te vinden. Natuurlijk heeft de provincie hiervoor gelden beschikbaar, maar daar kan alleen gebruik van worden gemaakt in de vorm van een co-financiering, waarbij dus als eerste de gemeente gelden beschikbaar moet stellen, voordat de provincie mogelijk ook iets bijdraagt. De gemeente geeft klip en klaar aan hier de komende jaren geen geld voor te hebben, dus kun je, in ieder geval voor een aantal jaren, spreken over een mission impossible. Overigens is het voor de initiatiefnemers en de 700 personen die de handtekeningen hebben gezet, zeker geen mission impossible, zij blijven er in geloven, knokken en lobbyen.

De vraag die je echter wel kunt stellen is waarom de gemeente Twenterand twee personen faciliteert voor een periode van een jaar om iets te realiseren, dat, althans voor een aantal jaren, financieel onhaalbaar is. Dat zou meer zoden aan de dijk zetten als er voor de realisatie van deze fietspaden wel geld beschikbaar was geweest. Misschien dat iemand dat kan uitleggen? 

 


«   »