Procedure voor burgemeester Twenterand weer opgestart

ZWOLLE - De commissaris heeft de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester in de gemeente Twenterand opnieuw opengesteld. Vanaf vandaag kan er weer gesolliciteerd worden en de verwachting is dat, als er zich nu wel voldoende kandidaten melden om een gewogen beslissing te kunnen nemen over de voordracht, de nieuwe eerste burger van de gemeente Twenterand in september 2020 kan worden benoemd. Er kan gesolliciteerd worden tot 12 maart 2020 en de sollicitaties van de eerste ronde worden in principe in deze nieuwe ronde meegenomen. Ook de door de gemeenteraad in oktober 2019 vastgestelde profielschets blijft van kracht. De sollicitatieprocedure leverde eind 2019 te weinig sollicitaties op om zo'n gewogen beslissing te maken en werd vervolgens afgeblazen.

   Commissaris van de Koning Heidema

Volgens ingewijden hebben destijds minder dan tien mensen gesolliciteerd, zo publiceert het regionale dagblad vandaag. Daarmee wordt door deze 'ingewijden' de opgelegde vertrouwelijkheid mogelijk geschaad en dat is een vergrijp waar zelfs een jaar gevangenis op kan staan. Eerder deed bijvoorbeeld de toenmalige Commissaris aangifte toen er vanuit de vertrouwelijkheid over de benoeming van Cornelis Visser werd gelekt. Een journalist beschermt zijn bronnen, dus met name als de groep groot is valt zoiets lastig te rechercheren en het het lek werd toen ook niet gevonden. 

Het aantal personen dat kennis heeft of kan hebben van het aantal sollicitaties lijkt deze keer echter wel een stuk kleiner. Mede omdat zowel de huidige burgemeester als enkele leden uit de vertrouwenscommissie hebben aangegeven dat zij dit niet wisten en als zij het aantal sollicitaties zouden weten er ook niets over mochten zeggen. De 'ingewijden' moeten dus kennelijk gezocht worden in Zwolle en in de kring rond de Commissaris van de Koning. Uiteraard er van uitgaande dat journalist Wim Goorhuis van dagblad Tubantia daadwerkelijk deze informatie van ingewijden heeft verkregen.


«   »