Het politieke praatprogramma en de wet van Murphy

VROOMSHOOP - In de uitzending van donderdagavond 6 februari j.l. kreeg presentator Chris Walraven van het programma Politieke stem op Delta FM  opnieuw te maken met het feit dat één van de geplande gasten niet kwam opdagen. Deze keer was het Jan Kuilder die om 19.00 uur niet in de studio van de lokale omroep aanwezig was. Marcus Elzinga fractievoorzitter van GBT en de heren van de techniek zaten te wachten, maar geen Kuilder. Na een telefoontje bleek dat hij ook niet zou komen, want hij was aan het klussen bij zijn dochter. Kennelijk was hij deze afspraak volledig vergeten. Voor de tweede keer op rij moest de presentator dus snel schakelen en kwam er van zijn voorbereiding niet veel terecht. Improviseren was de enige oplossing.

Het schema voor de uitzendingen wordt de fractievoorzitters en het college ruimschoots van te voren doorgegeven en je mag dus verwachten dat het een kleine moeite is dit in te plannen en in je agenda te zetten. Maar kennelijk lukt dat niet bij iedereen. Jammer van de voorbereiding, maar aan de andere kant is dit voor de gast die wel aanwezig een mooie kans de standpunten van zijn partij goed naar voren te brengen.

Walraven: 'Ik denk niet dat Kuilder bewust is weggebleven omdat hij de confrontatie met Elzinga niet aan wilde gaan. Hij is het gewoon vergeten en dat betreur ik, mede omdat het zijn laatste uitzending zou zijn als fractievoorzitter. Hij was er eerder altijd wel en was een zeer gewaardeerde gast, dat had ik hem nog graag even willen meegeven. Ik zie natuurlijk ook veel liever een inhoudelijk goed debat tussen twee fractievoorzitters en zeker als er één van de coalitie en één van de oppositie aan tafel zit is die kans natuurlijk ook aanwezig. Mijn programma is ook niet bedoeld als een uitzending voor politieke partijen. Natuurlijk probeer ik als presentator op momenten wel tegengas te geven, maar een echt politiek debat wordt het helaas nooit, die rol heb ik nu eenmaal niet meer.'

Is de gemeenteraad op 15 november 2016 onjuist geïnformeerd?

Bij een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bij de 645.000 euro voor de twee zwembaden was de inbreng van het CDA voor het debat in de uitzending cruciaal geweest en eerder had Jan Kuilder zelfs specifiek aangegeven hier met Marcus Elzinga graag over te willen debatteren. Marcus Elzinga verraste in de raadsdebatten van 21 januari 2020 namelijk vriend en vijand met de mededeling dat deze veel besproken 645.000 euro helemaal niet beschikbaar was en dit maar circa 4 ton zou zijn. Vervolgens was de uitspraak van Gerjan Smelt hierover in de vorige uitzending van dit programma mogelijk nog wel verrassender, want daarin gaf hij aan dat hij wel wist dat dit bedrag niet was verwerkt in de meerjarenbegroting en dus niet volledig beschikbaar was, terwijl dit echter wel heel duidelijk in het collegevoorstel van 15 november 2016 stond vermeld. Een voorstel waar overigens alleen de drie toenmalige coalitiepartijen, CDA, CU en SGP (de 3 C's) voor hebben gestemd. De kans lijkt aanwezig dat de toenmalige gemeenteraad hierover dus onjuist is geïnformeerd en dat is dan weer een politieke doodzonde die op dat moment onder de politieke verantwoordelijkheid van Martha van Abbema viel. Dit komt dus zeker binnenkort aan de orde in een raadsvergadering en op z'n laatst zal dit gebeuren als het college met de plannen voor het nieuwe zwembad naar buiten komt, vergezeld van de dekking hiervoor. 

Met dank aan Marcus Elzinga werd het echter, ondanks de afwezigheid van Kuilder beslist wel een interessante uitzending. Marcus Elzinga komt namelijk goed uit zijn woorden, neemt geen blad voor de mond en verteld gewoon hoe het zit. Hij aarzelde ook niet om wat vraagtekens te zetten bij het standpunt van eigen GBT wethouder Paters over het vitaal sportpark. Daar valt als presentator dan ook niet zo heel veel tegen in te brengen. Dat de geplande gasten vanaf nu een extra herinnering krijgen als zij verwacht worden in de uitzending van dit politieke praatprogramma ligt overigens voor de hand en dat schept bij verhindering de mogelijkheid alsnog een andere gast uit te nodigen.

De uitzending van 6 februari 2020 kunt u hieronder terugkijken.  


«   »