VVD maakt zich zorgen om wachtlijst huiselijk geweld

TWENTERAND - De VVD Twenterand geeft aan kennis te hebben genomen van de raadsbrief Veilig Thuis Twente en vindt het vervolgens zeer zorgwekkend dat er een zo grote wachtlijst is in Twente als het gaat om de aanpak en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 'Wanneer je in je eigen huis of in je eigen gezin niet meer veilig bent moet hier acuut een oplossing voor komen. Met name kinderen zijn kwetsbaar en dienen een veilige omgeving te hebben' aldus fractievoorzitter Erik Kobes van deze partij. Het genoemde aantal van 400 gevallen in Twente brengt de VVD tot de volgende vragen:

1) Deelt u onze zorgen en bent u met de VVD van mening dat dit een ernstig probleem is en veiligheid in huis van absoluut belang is? Dat kindermishandeling topprioriteit heeft om aan te pakken?

2) Mishandeling kan in vele vormen voorkomen en er zullen ook andersoortige meldingen zijn. Kunt u een gradatie aangeven van deze 400 gevallen van hoe ernstig deze zijn?

3) Hoe star is deze wachtlijst? Zijn er mogelijkheden voor direct ingrijpen bij acute ernstige gevallen?

4) Hoeveel van deze gevallen hebben betrekking op onze gemeente Twenterand?

5) U noemt hier beschikbare middelen “centrumgemeente Vrouwenopvang”. Zijn dit middelen die alleen Enschede beschikbaar heeft voor heel Twente of zijn er meer gemeenten met dit soort middelen? Kunt u ons iets meer duidelijkheid geven over deze middelen?

6) U steekt in dit onderzoek specifiek in op ziekteverzuim en verloop van personeel bij VTT. Is het zo dat bij VTT een afwijkend percentage ziekteverzuim en verloop is vergeleken met landelijke cijfers?

7) Wanneer dit werkelijk zo zorgwekkend is als het nu lijkt uit deze informatie, kunt u dan aangeven dat dit absoluut prioriteit krijgt om deze wachtlijst zo snel mogelijk terug te brengen naar nul?

Normaal gesproken worden deze vragen die gericht zijn aan het college binnen 30 dagen beantwoord.


«   »