Bewoners en bedrijven rond Engbertsdijkvenen vinden elkaar in een stichting

ENGBERTSDIJKVENEN - Om een vuist te kunnen maken richting de overheid hebben bewoners en bedrijven rond het natuurgebied Engbertsdijkvenen elkaar gevonden en richting een stichting op. Het gaat om enkele tientallen bewoners en bedrijven die allemaal te maken krijgen met de vernatting van dit natuurgebied. Om zo goed mogelijk voor hun belangen te kunnen opkomen en daarbij ook serieus te worden genomen is de oprichting van een stichting een must. 
De gevolgen van de vernatting, noodzakelijk om een stukje hoogveen te herstellen, zijn namelijk groot want daardoor wordt ook het omliggende gebied natter. Dat heeft ook grote gevolgen voor enkele boerenbedrijven want die kunnen binnenkort niet langer gebruik maken van bepaalde percelen. 

                          foto Teun Krikke

De gemeente Twenterand onderschrijft het belang van de oprichting van deze stichting Twenterand en maakt 500 euro over vanuit de zogeheten kernbudgetten.