Het werd een korte maar toch bijzondere raadsvergadering

VRIEZENVEEN - Het werd een korte raadsvergadering met een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. Op basis van de agenda die verstuurd was, zou deze vergadering binnen vijf minuten afgewerkt kunnen worden. Maar, zoals de PVV via een uitgebracht persbericht al had laten weten, zou de partij via een motie vreemd het onderwerp aan de orde stellen waarover het college op 28 januari 2020 een besluit had genomen en dat betrof de ingezette handhavingsprocedure tegen het bedrijf Gevro in Vroomshoop. 

Omdat Erik Veltmeijer, de fractievoorzitter van de PVV echter deze motie vreemd te laat  ter kennis had gebracht van de griffie en vervolgens van de collega fractievoorzitters, werd deze motie nu niet behandeld. Overigens is er wel wat onzekerheid of deze motie nu wel of niet formeel is ingediend. Voorzitter Annelies van der Kolk gaf aan dat de motie ingediend was, maar daar werd door anderen toch weer anders over gedacht. Over een ding was men het wel eens, de motie werd deze avond niet in behandeling genomen. Mogelijk dat deze op een ander moment wel behandeld gaat worden, maar deze avond stemden de andere partijen tegen een behandeling, omdat de vastgestelde procedure onjuist was toegepast. Overigens is deze procedure pas sinds oktober 2019 gewijzigd, eerder werden moties vreemd, ongeacht het tijdstip van indienen, altijd behandeld.

Ook het vragenhalfuurtje werd benut door de PVV en de vragen gingen over de aanleg van een zonnepark(je) door het Waterschap bij de riool zuiveringsinstallatie in Vroomshoop. De vraag van Veltmeijer was of het waterschap de opgewekte stroom wel terug kon leveren aan het net, terwijl dit voor de ondernemers van Twenterand op dit moment niet mogelijk is omdat de capaciteit van het net onvoldoende is. 

Wethouder van Abbema gaf aan dat ook het Waterschap op dit moment niet kan terugleveren.  Tevens bleek dat de wethouder op dit moment niets kon zeggen, net zoals Enexis en Tennet overigens, over de kansen dat de vluchtstrook constructie ook voor Twenterand een oplossing gaat bieden als de algemene maatregel van bestuur wordt afgekondigd. Ook is niet zeker of er van de drie mobiele verdeelhuisjes die er voor Overijssel beschikbaar zijn er één in Twenterand kan worden geplaatst. Je kunt wel zo'n huisje plaatsen overigens, maar de bekabeling moet de hogere capaciteit ook kunnen verwerken. Van Abbema is overigens nog volop in gesprek, nog steeds positief en vol goede moed dat er oplossingen gaan komen, maar kan er op dit moment dus niets concreets over zeggen. Dat een eerder door de gemeente uitgebracht persbericht over de vluchtstrook en de verlenging van de deadline voor de SDE subsidies mogelijk toch iets te voorbarig is geweest en in eerste instantie te hoge verwachtingen heeft gewekt, bleef overigens in het midden.

Na deze extra agendapunten waren de andere overgebleven onderwerpen, mede omdat er zelfs nog een agendapunt werd geschrapt,  binnen een paar minuten afgewerkt en sloot de voorzitter na in totaal 20 minuten vergadertijd deze raadsvergadering van 4 februari 2020. 


«   »