Twenterand voor keuze invloed te offeren op het altaar van de ODT

VRIEZENVEEN -  De gemeenteraad van Twenterand staat voor de keuze om bevoegdheden over te dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente (ODT), wat ten koste kan gaan van de lokale autonomie en mogelijk de financiële positie van het lokaal bestuur. De gemeenteraad van Twenterand moet net als de raden van dertien andere gemeenten in Twente en de provincie Overijssel van kaft tot kaft instemmen.

Of niet natuurlijk. De raad is aan zet.

Instemming betekent dat de ODT in alle deelnemende gemeenten lid kan worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

Bij zelfs de geringste aanpassing van de ODT-tekst in één van de gemeenten of in de provincie moet de hele procedure over. Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand formuleert het omineus: ‘Als niet gekozen wordt voor aanpassing van de GR en deelname aan de WSGO, dan wacht de ODT een arbeidsintensief privaatrechtelijk traject om als individuele organisatie arbeidsvoorwaarden uit te onderhandelen met individuele medewerkers en hun vakbonden.’ 

Bron: roskam.nl

Nagekomen bericht: Hoewel dit ter besluitvorming op de akkoordagenda van 4 februari 2020 was geplaatst, werd dit agendapunt niet behandeld en dus ook niet in stemming gebracht. Het werd uitgesteld tot de raadsvergadering van 17 maart, zoals voorafgaand aan de vergadering binnen het presidium was overeengekomen.


«   »