College geeft reactie op vragen leerplichtverslag 2018-2019

TWENTERAND - Het college heeft de schriftelijke vragen van GBT naar aanleiding van het leerplichtverslag 2018-2019 beantwoord. 

GBT had een aantal vragen over dit verslag met name over de forse stijging van het aantal vrijstellingen. Ook vroeg de partij zich af wat de gevolgen waren van de ziekte en het vertrek van een leerplichtambtenaar. Na het lezen van de beantwoording op deze vraag, is de vraag gerechtvaardigd wat de waarde van dit verslag nu eigenlijk is. 

Vraag 1
In de conclusie wordt louter ingegaan op een daling van het totale aantal vrijstellingen. Waarom wordt niet in gegaan op de forse stijging in het aantal vrijstellingen op basis van artikel 5 lid a voor (speciaal) basisonderwijs?
Antwoord 1
De toename lijkt wellicht te duiden op een forse stijging van nieuwe leerlingen met een vrijstelling. Dit is echter niet het geval en is om die reden niet door het college opgenomen in de conclusies over het schooljaar 2018/2019. Het aantal vrijstellingen is namelijk inclusief de verlengingen uit voorgaande jaren.

Vraag 2a
In de conclusie (op pagina 10( staat het volgende: “Anderzijds is de daling (van het totaal, red.) ook een gevolg van de beperkte
zichtbaarheid van de leerplichtambtenaren. Door ziekte en vertrek van de leerplichtambtenaar is er een beperkte bezetting geweest. Hierdoor was de leerplichtambtenaar minder toegankelijk voor het onderwijs en zijn meldingen niet of minimaal gedaan en in behandeling genomen.” Hoe kan de gemeente weten dat meldingen niet of minimaal zijn gedaan?
Antwoord 2a
Het college weet dit omdat het door het onderwijs bij de leerplichtambtenaren is gemeld. De scholen hebben aangegeven de meldingen niet te doen in de wetenschap dat er door de gemeente, door afwezigheid van de leerplichtambtenaar, niets mee gedaan kon worden.

Vraag 2b
Eveneens valt in de conclusie te lezen dat Twenterand nu met twee leerplichtambtenaren werkt. Verwacht de gemeente hiermee het aantal meldingen verder te laten dalen door de extra inzet of zal het aantal meldingen stijgen vanwege de betere zichtbaarheid, meer bezetting en beschikbaarheid van de gemeente?
Antwoord 2b
Het doel is vooral om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Met een betere zichtbaarheid en beschikbaarheid verwacht het college dat het aantal meldingen juist zal toenemen. In het huidige schooljaar is dat ook al zichtbaar; totaal 68 meldingen op peildatum 9-1-2020. Door tijdige meldingen verwacht het college een preventieve werking tegen vroegtijdig schoolverlaten.


«   »