Vrijwillige brandweerlieden ontvangen koninklijke onderscheiding

TWENTERAND - Burgemeester Van der Kolk overhandigde vanavond aan 17 brandweerlieden van Twenterand een lintje. In december 2019 is echter de regeling voor het krijgen van een lintje aangepast.  Sinds 2005 kwamen vrijwilligers van de brandweer, na twintig jaar dienst, automatisch in aanmerking voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besloten in december 2019 dat ze puur de lengte van een vrijwillig dienstverband, niet meer vinden passen bij deze onderscheiding. Dit is dus lichting die als laatste via de oude regeling een lintje krijgt, maar daarom zijn deze niet zeker minder verdiend. 

Een vrijwilliger van de brandweer kan overigens nog steeds worden voorgedragen voor een lintje, maar alleen wanneer hij of zij iets uitzonderlijks heeft gedaan. 

De Burgemeester sprak vanavond de volgende woorden tot de 17 brandweerlieden: