Persbericht ondernemingsraad SOWECO

OR SOWECO verliest rechtszaak tegen bestuur

ALMELO – De kantonrechter in Almelo heeft de Ondernemingsraad van SOWECO in het ongelijk gesteld in haar zaak tegen het bestuur en de directie van SOWECO GR en Soweco NV. Volgens de rechtbank mochten zij zonder voorafgaand advies van de OR overgaan tot het formuleren en verstrekken van adviesopdrachten aan IROKO. Dit in tegenstelling tot het standpunt van de OR die vond dat deze handelwijze in strijd was met de Wet op de Ondernemingsraden.

De uitspraak is een teleurstelling voor de OR. Woordvoerder Miriam Doeschot van de OR: “Wij waren er van overtuigd dat de inzet van IROKO adviesplichtig was volgens de WOR en betreuren het zeer dat de rechtbank dit anders ziet. We zijn er vanaf het begin duidelijk in geweest dat wij het ontzettend jammer vinden dat het bestuur van SOWECO en de OR tegenover elkaar zijn komen te staan in de rechtbank. Enkel en alleen omdat het bestuur formeel niet met OR wenste te spreken. We zijn er blij mee dat vandaag de dag wel wordt gesproken tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de directie van SOWECO. Los van deze uitspraak zien wij dat als een goede ontwikkeling, waarbij wij hopen op een duurzame oplossing voor de brede doelgroep, die door meerdere stakeholders wordt gedragen. Uiteraard blijft de OR deze nieuwe ontwikkeling nauwgezet volgen.”


«   »