Gemeenten besluiten over toekomst sociale werkvoorziening

Persbericht van het dagelijks bestuur Soweco

ALMELO - De colleges en gemeenteraden van Almelo, Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Tubbergen en het Dagelijks Bestuur van Soweco bepalen hoe de toekomst van de Sociale Werkvoorziening in de regio Almelo wordt ingevuld. Zij hebben het politieke primaat om zo’n besluit voor te bereiden en te nemen. Dat stelt de kantonrechter als conclusie in een zaak, die door de OR van Soweco was aangespannen. “We zijn blij met deze duidelijkheid van de rechtbank”, zegt het Dagelijks Bestuur van Soweco. “Op ons initiatief zijn we volop in gesprek met de RvC van Soweco om tot een ander toekomstig uitvoeringmodel te komen.”  

Het besluit om een extern bureau een onderzoek te laten doen naar de toekomstmogelijkheden van Soweco en te komen met een advies, valt onder het zogenaamde politieke primaat. De kantonrechter oordeelt dat er hierdoor op dit moment geen formele rol is voor de ondernemingsraad van de gezamenlijke sociale werkvoorziening van zes Overijsselse gemeenten.

De kantonrechter oordeelt dat het aan de politiek van de deelnemende gemeenten is om de voor- en nadelen af te wegen bij de vraag hoe zij de taken van Soweco in de toekomst vorm wensen te geven. De twee opdrachten die het onderzoeksbureau heeft gekregen gaan over de invulling en de uitvoering van de publiekrechtelijke taken van Soweco. Het bepalen van beleid op deze taken is voorbehouden aan de politiek. In zo’n geval heeft de ondernemingsraad, volgens de Wet op de Ondernemingsraden, geen advies- of instemmingsrecht.

OR mag later meepraten

In een latere fase zou de OR eventueel wel betrokken moeten worden. Dat hangt af van de door de politiek te nemen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de werkzaamheden van de mensen bij Soweco. Hetzelfde geldt voor de OR’en van de gemeentelijke organisaties.

Op initiatief van het Dagelijks Bestuur vinden op dit moment constructieve gesprekken plaats met de RvC en het management van Soweco. Het doel van deze gesprekken is om te komen tot een gezamenlijk gedragen toekomstbestendig uitvoeringsmodel voor de gemeenten Almelo, Twenterand Tubbergen en Wierden. Om het proces niet te verstoren is afgesproken dat de inhoud van de gesprekken op dit moment vertrouwelijk blijft. Er wordt radiostilte betracht. Zodra mogelijk wordt uiteraard informatie verstrekt.


«   »