Verplaatsing winkelcentrum Linderflier niet in de koelkast

VROOMSHOOP - Er wordt al een aantal raadsperiodes over de verplaatsing van het winkelgebied Linderflier gesproken en regelmatig hebben verschillende politieke partijen aangeven hier niet zo veel voor te voelen. Dit standpunt werd steeds ingenomen na gesprekken met de huurders van de winkels die op deze locatie zijn gevestigd. Steeds weer bleek dat een meerderheid van deze huurders op een verplaatsing niet zaten te wachten en met name de goede parkeervoorzieningen en de behapbare huren waren hiervoor de argumenten.

De gemeente was altijd al voorstander van deze verplaatsing en uit de beantwoording van de door de PVV hierover gestelde vragen, blijkt dat de plannen nu in een volgende fase terecht zijn gekomen. Of de mening van de huurders hierbij een rol heeft gespeeld wordt echter niet duidelijk. Voor de politieke partijen speelde in het verleden de mening van de huurders altijd een cruciale en doorslaggevende rol. Dus bij de besluitvorming in de gemeenteraad zou normaal gesproken deze mening nog steeds een rol moeten spelen. 

Verplaatsing heeft ook gevolgen voor d' Oale Skoele, want die moet dan verdwijnen. Mogelijk dat de bouw van een appartementencomplex op het voormalige MCC terrein ook wacht op deze ontwikkelingen, want daarover komen tot op dit moment geen berichten naar buiten. 

Het ziet er dus naar uit dat deze verplaatsing gewoon doorgaat, of de gemeenteraad moet het standpunt blijven innemen dat de huurders hierin een beslissende stem hebben. Overigens kan het natuurlijk ook zo zijn, dat inmiddels de mening van de huurders is veranderd, maar daarover zijn, althans in het openbaar, geen signalen ontvangen.

Hieronder de vragen en de antwoorden op de door de PVV gestelde vragen.

Verplaatsing winkels Linderflier naar locatie Oale Skoele

«   »