Voor de zomer gaat de schop de grond in

DEN HAM - Om de verkeersveiligheid te vergroten, gaat het college van B&W van Twenterand een rotonde aanleggen op de kruising van de Smitstraat en de Marleseweg in Den Ham. Het concept ontwerp voor de rotonde is klaar. Maandag 27 januari was er een inloopbijeenkomst om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren. Ruim zestig mensen kwamen naar het nabijgelegen Café-Restaurant ‘Harwig’ om de plannen te bekijken. De conclusie die getrokken kan worden is dat de inwoners van Den Ham tevreden zijn over het ontwerp van de rotonde.

Wethouder Bart-Jan Harmsen kijkt tevreden terug op de bijeenkomst: “De hoge opkomst laat zien dat het erg leeft. De aanwezigen gaven aan tevreden te zijn met hoe de rotonde eruit komt te zien. We kregen complimenten dat het ondanks de beperkte ruimte toch gelukt is om straks een vrijliggend fietspad te realiseren. Daar zijn we zelf ook erg blij mee want dat zal de veiligheid zeker ten goede komen.”

De afsluitende oproep van de aanwezigheden dat “de schop nu in de grond mag” wordt door de gemeente ter harte genomen. Wethouder Harmsen: “Nu het ontwerp voor de rotonde unaniem is omarmd kunnen we verder met de laatste voorbereidingen. De verwachting is dat voor zomer de schop de grond in gaat.”

Tijdens de inloopbijeenkomst werd ook informatie gegeven over de rioleringswerkzaamheden aan de Smitstraat. Het hele traject vanaf Schoenhandel Pas tot aan de nieuwe rotonde wordt aangepakt. Er komt een omleidingsroute voor het verkeer en er wordt een alternatieve route voor de lijnbussen uitgewerkt in overleg met de busmaatschappij. Meer informatie hierover volgt.


«   »