Raadsvergadering 4 februari 2020

TWENTERAND - Als je de agenda voor de komende raadsvergadering van 4 februari 2020 bekijkt, lijkt het een korte vergadering te kunnen worden. Buiten de standaard plichtplegingen staan er tot nu toe geen bijzonderheden op deze agenda en wordt er zelfs over de twee onderwerpen waarover een besluit dient te worden genomen niet gedebatteerd. Deze onderwerpen staan beide op de zogenaamde akkoordagenda en dat betekent dat de partijen aangegeven hebben hier niet meer over te willen debatteren. Overigens kan een partij hierop wel terugkomen, maar dat ligt bij deze onderwerpen niet direct voor de hand.

Er zijn voor partijen wel mogelijkheden om onderwerpen, die niet geagendeerd zijn toch in deze vergadering aan de orde te stellen. In het Vragenhalfuurtje hebben partijen de gelegenheid een wethouder vragen te stellen over een onderwerp. Daar kunnen de andere partijen dan ook op inhaken door aanvullende vragen aan deze wethouder te stellen. Een onderling debat tussen de verschillende partijen is hier niet toegestaan.

De andere mogelijkheid, en daar wordt deze raadsperiode veel meer gebruik van gemaakt dan in voorgaande periodes, is het aan de orde stellen van een zogenaamde motie vreemd. Op deze wijze kunnen partijen over onderwerpen die niet geagendeerd zijn toch met elkaar en met een wethouder in debat. Als dat gebeurt kunnen er meerdere termijnen volgen en vormen schorsingen geen uitzondering.

Of er 4 februari gebruik gemaakt wordt van één of beide mogelijkheden wordt pas kort voor de vergadering bekend, zodat er op dit moment niets over te vertellen valt. Overigens lijkt de kans dat één of meerdere partijen er gebruik van gaan maken zeker aanwezig. Vier oppositiepartijen hebben bijvoorbeeld aangeven zich nog te beraden over het indienen van een motie vreemd over het puinbreken op de locatie Dekker in Den Ham. Ook de ontwikkelingen rond de vlucht- of spitsstrook in combinatie met de reactie van Enexis, kan mogelijk door een partij aan de orde worden gesteld. 

Hieronder de twee onderwerpen die op de akkoordagenda zijn gezet.

Bestemmingsplanwijziging buitengebied
Wijzigingen gemeenschappelijkeregeling ODT Twente

«   »