De gemeenteraad is het niet over alle onderwerpen met elkaar oneens

TWENTERAND - Over de laatste twee onderwerpen op de agenda van de raadsdebatten van 21 januari 2020, evaluatie laaggeletterdheid en de stand van zaken notitie sociaal domein,  waren de partijen het vrijwel allemaal eens. Dat is weer eens wat anders. Als je dan denkt dat er over deze onderwerpen dus niet gedebatteerd wordt, dan is dat echter een vergissing. Er werd zeker over deze onderwerpen, die beide door de PvdA-GL op de agenda werden geplaatst, stevig gedebatteerd, want iedere partij wilde zich laten horen en daardoor aangeven dat men echt de belangen van deze onderwerpen wel inziet.

Daar is op zich niets mis mee, maar raadsdebatten zijn in principe bedoeld om als partijen met elkaar het debat aan te gaan en dat gebeurde hier dus niet. De partijen stelden de wethouder een groot aantal vragen, waarbij de ene vraag wat relevanter was dan de andere overigens. Opvallend dat de gemeente Twenterand overigens een hoger percentage aan laaggeletterden heeft dan de gemiddelde gemeente in  Nederland.

Ook over de notitie sociaal domein waren er geen grote verschillen tussen de partijen, maar kreeg de wethouder weer een groot aantal vragen te beantwoorden. Een op de drie inwoners in Twenterand voelt zich min of meer eenzaam en dat zijn zeker cijfers die vragen oproepen. Wethouder Paters deed gezien de problematiek binnen het sociaal domein en ook door het grote aantal vragen nog eens een dringende oproep richting de raad om te komen tot een werkgroep sociaal domein. Dan kunnen in een raadsdebat een groot aantal van de nu gestelde vragen namelijk ook voorkomen worden.

Overigens, en de burgemeester maakte hierover al een opmerking, gaat men binnen het presidium praten over de uitvoering van deze raaddebatten. Men moet meer met elkaar in debat en niet steevast een wethouder bestoken met allerlei vragen. Als je het met elkaar eens bent is een debat van in totaal vijf kwartier voor deze twee onderwerpen echt wel wat veel van het goede. Overigens is het bijna onmogelijk om vier uur lang geconcentreerd deze debatten te blijven volgen en dat geldt zeker niet alleen voor de raadsleden. 


«   »