Wethouder ziet nog wel kansen voor een vitaal sportpark

TWENTERAND - Het werd niet het debat dat van te voren was verwacht en de aanleiding was een brief van de initiatiefnemers van het vitaal sportpark Het Midden die enige uren voor het debat de raadsleden was toegestuurd.  Het CDA was blij verrast met name ook over de opstelling van wethouder Paters. Die schoot het plan namelijk niet af en wilde zelfs niets weten van een pas op de plaats met betrekking tot deze plannen. 

Wel gaf hij aan dat het een traject van 10 tot 15 jaar zou gaan worden en dat er gefaseerd gewerkt moest worden.  Nu eerst de focus op het overdekt zwembad, want als het verkeerde onderdeel nu kapot gaat, moet het zwembad gesloten worden.  Binnen enkele maanden komt het collegevoorstel over het zwembad overigens richting de raad.  

Samen met de initiatiefgroep, maar ook met de raad wil de wethouder echter wel een stip op de horizon zetten voor dit vitaal sportpark en dat zijn toch best andere geluiden dan eerder viel te horen, namelijk dat de kosten voor deze plannen zo hoog waren dat de gemeente deze kosten niet zou kunnen opbrengen. Dat zou dus een einde maken aan deze plannen, maar daar wilde Paters niets van weten. 

Fractievoorzitter Marcus Elzinga van GBT was echter niet zo enthousiast en hij gaf aan geen valse hoop te willen wekken bij de initiatiefnemers. Een derde van de totale begroting van Twenterand uitgeven voor een vitaal sportpark is voor GBT een route die de gemeente zich niet kan veroorloven. Ook waarschuwde hij dat de aanname dat er structureel jaarlijks minimaal 645.000 euro beschikbaar zou zijn voor een nieuw overdekt zwembad, wel eens vies tegen zou kunnen vallen, waardoor het al een hele opgave gaat worden om een nieuw overdekt zwembad te realiseren. Dan is dromen over een vitaal sportpark niet echt realistisch gaf hij zijn eigen wethouder mee.

Het CDA wees wethouder Paters er nog op dat de handreiking gedaan in de motie over de verbinding van het sportpark en de zorg niet is onderzocht waardoor er ook een verkeerd beeld m.b.t. de kosten is ontstaan en er kostbare tijd is verloren. 

Duidelijk werd overigens wel dat bij coalitiepartij de CU de gedachte over een vitaal sportpark nog steeds springlevend is en hier dus kennelijk ook iets anders in staat dan coalitiepartner GBT.

De wethouder gaf de raad toch nog mee dat je ook als college en als raad moet durven dromen. Dat dromen ook wel eens bedrog kunnen zijn, daar ging hij gemakshalve maar even aan voorbij. De focus is nu primair gericht op het nieuwe zwembad, maar daarbij moet de droom over een vitaal sportpark wel levend worden gehouden, lijkt de koers van het college te worden. Daarin worden ze gesteund door een flink aantal partijen en de stip op horizon ligt zo'n 10 tot 15 jaar verder, dus wie weet. GBT zal zich er voorlopig niet al te druk over maken, laat Paters nog maar even lekker dromen, zal de instreek wel worden.


«   »