Puinbreken in buitengebied is bedrijfsvreemde activiteit

TWENTERAND - Wethouder Koster zette direct de toon in de tweede termijn tijdens het debat of er wel of niet zes keer per jaar puin gebroken mocht worden op de locatie van handelsonderneming Dekker. Onder het motto van constructief meedenken gaf hij aan dat puinbreken een bedrijfsvreemde activiteit is die niet thuishoort in buitengebied van Den Ham. Het talrijke publiek dat speciaal voor dit onderwerp was gekomen en de familie Dekker zelf hoefden zich na deze woorden geen enkele illusie meer te maken.

Dat het CDA, de SGP, de PVV en de VVD dit niet klakkeloos overnamen was te verwachten, maar in feite was de strijd op dat moment al beslist. Het debat werd een herhaling van zetten en ging met name over de interpretatie van de volgende bestemmingsomschrijving voor de locatie Dekker:

Het op-, en overslaan van diverse stoffen en goederen voor duurzaam hergebruik, zoals bouw- en (bouw)afvalstoffen zoals ongebroken puin, bouw- en sloopafval welke vrijkomen van buiten de inrichting en welke rechtstreeks of na behandeling duurzaam hergebruikt kunnen worden c.q. als product nuttig kunnen worden toegepast. 

De familie Dekker, haar adviseur, maar ook de vier oppositiepartijen meenden hieruit te kunnen opmaken dat Dekker puin zou mogen breken op zijn locatie, maar een meerderheid van de raad (GBT en de PvdA-GL) en de wethouder, gesteund door de eigen juristen, zijn van mening dat juist deze omschrijving aangeeft dat puin breken op deze locatie niet is toegestaan. Er is duidelijk een groot verschil van mening binnen de raad over de interpretatie van deze omschrijving. Het constructief meedenken van de wethouder bestaat er uit dat hij mee wil denken met een verplaatsing van het bedrijf richting bijvoorbeeld het bedrijventerrein Oosterweilanden, maar er is geen aanleiding om hiervoor financiële steun te verlenen, want dan is het eind zoek, zo gaf hij aan. 

De vier partijen die voor maatwerk waren haalden weer eens alles uit de kast om de collega's van GBT, de CU en de PvdA-GL op andere gedachten te brengen.  Maar veel nieuwe argumenten werden niet naar voren gebracht. De SGP vond dat er met twee maten werd gemeten, de PVV sprak van een vals spelletje, de VVD sprak van onwil bij het college en het CDA gaf de collega's mee dat maatwerk niet automatisch leidt tot precedentwerking. 

De CU gaf aan dat het Dekker vrij staat een bestemmingsplan wijziging aan te vragen, maar wilde niet zeggen hoe de CU deze aanvraag dan uiteindelijk gaat beoordelen. Dat zette dus ook niet heel veel zoden aan de dijk en de partij bleef eigenlijk als enige partij wel heel erg vaag over het politieke standpunt in deze. De PvdA-GL steunde de wethouder volledig, want vond ook dat puinbreken in het buitengebied niet past binnen het bestemmingsplan.

Het standpunt van GBT in deze was en bleef zoals al vanaf het begin duidelijk was, puin breken op deze locatie was niet aan de orde. In 2018 had de gemeenteraad hierover namelijk een besluit genomen. Hieronder leest u een persbericht dat GBT over dit onderwerp vanmorgen naar buiten heeft gebracht. De PVV probeerde Elzinga nog te bewegen akkoord te gaan om deze kwestie voor te leggen aan de 2900 ondernemers van Twenterand en de uitkomst dan leidend te maken voor het besluit, maar die poging bleek kansloos. Het feit dat de Raad van State het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk heeft verklaard, maakt de eerdere motie van de vier oppositiepartijen niet langer relevant.

De vier partijen gaan nu overleggen met elkaar en met de familie Dekker of het nog zin heeft politiek actie te ondernemen. In theorie is een bestemmingsplanwijziging wettelijk mogelijk, maar duidelijk is dat de meerderheid van de gemeenteraad dit verzoek in deze collegeperiode niet gaat steunen. Mede gezien de kosten die gepaard gaan met een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ligt het niet direct voor de hand dat handelsonderneming Dekker deze periode een aanvraag zal gaan indienen. Ook over een verplaatsing van het bedrijf wordt niet serieus nagedacht.


«   »