Stephan Reusken luis in de pels dagelijks bestuur Soweco

TWENTERAND - Fractievoorzitter Stephan Reusken van de PvdA-Groen Links Twenterand, die op 20 november 2019 ook al een rondetafelgesprek organiseerde met een aantal belangrijke stakeholders waaronder de FNV en VNO-NCW, heeft nu een nieuw initiatief genomen. Mede naar aanleiding van een door de ondernemingsraad van Soweco georganiseerde radenbijeenkomst op 14 januari 2020 en een alternatief plan dat de raad van commissarissen op 15 januari 2020 het dagelijks bestuur van Soweco heeft aangeboden, heeft hij samen met partijen van dezelfde bloedgroep uit vier gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling rond Soweco, het volgende persbericht naar buiten gebracht:

Afgelopen woensdag heeft de ondernemingsraad van SOWECO een bijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden van de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Tubbergen, Rijssen-Holten en Hellendoorn. In deze bijeenkomst stonden de plannen van het bestuur van SOWECO en de lokale plannen van de gemeenten centraal. De kern van deze plannen is dat de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening wordt beëindigd en dat de gemeenten zelf de SW en de Participatiewet gaan uitvoeren.

Ook op deze avond zijn er net als tijdens de ronde tafelbijeenkomst in Vriezenveen op 20 november, nog veel vragen en is niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn, waardoor er geen goed besluit genomen kan worden.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn de raadsleden van de PvdA Almelo en Tubbergen, van de PvdA GroenLinks Twenterand en het Platform Progressief Wierden bij elkaar geweest en hebben overleg gehad over de toekomst van uitvoering van de SW en de Participatiewet in de regio.

De fracties van de PvdA uit Almelo en Tubbergen, de fractie van de PvdA-GroenLinks Twenterand en de fractie Platform Progressief Wierden pleiten voor een pas op de plaats en uitstel van besluitvorming. Er kan nu geen besluit worden genomen over de afbouw van de Gemeenschappelijk Regeling zonder dat echt duidelijk hoe er uitvoering wordt gegeven aan de SW en de participatiewet. De voorliggende plannen zijn onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd.

De fracties vragen aan het DB om verschillende scenario’s voor te leggen aan de raden met goede financiële onderbouwing. Daarbij zijn belangrijke uitgangspunten dat het moet gaan om het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, gericht op de brede doelgroep en gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en infrastructuur in de regio en bij SOWECO. 

 

Namens de PvdA Almelo, de PvdA Tubbergen. Progressief Platform Wierden en de PvdA GroenLinks Twenterand

Stephan Reusken/ fractievoorzitter PvdA GroenLinks Twenterand.

 

Dat er geen partijen uit Rijssen-Holten en Hellendoorn bij dit initiatief betrokken zijn, komt omdat er binnen deze gemeenten al langer de wens leeft om zelfstandig aan de slag te gaan met de uitvoering van de SW en de Participatiewet. Eerder ketste dit voornemen af door de hoge (frictie)kosten die daarbij kwamen kijken. Overigens  worden in de huidige voorstellen van het dagelijks bestuur deze kosten ook nog niet concreet gemaakt.

De druk op het dagelijks bestuur wordt inmiddels gestaag opgevoerd en geen gehoor geven aan deze oproep lijkt politiek gezien onverstandig. Het draait om stikken of slikken, hoewel de draai die er aan gegeven zal worden, natuurlijk anders zal worden verwoord door het bestuur. Maar dat zal Stephan Reusken verder een zorg zijn.


«   »