Wachtlijsten bij aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

ENSCHEDE - Veilig Thuis Twente voert haar taak als regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen,Twenterand en Wierden.

Vanaf de oprichting in 2015 was VTT een projectorganisatie, gevormd door De Nieuwe Organisatie, Wijkracht, SMD Enschede-Haaksbergen en Jeugdbescherming Overijssel. Met ingang van 1 april 2018 is VTT als een zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid ondergebracht bij de Regio Twente. Door deze definitieve positionering ontstaat een toekomstbestendige organisatie. VTT wordt gehuisvest in het Twentehuis in Enschede.

“De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Opheffen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staan centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.”

Deze missie is echter in zwaar weer terecht gekomen want volgens een redactioneel hoofdartikel in het regionale dagblad Tubantia loopt Veilig Thuis Twente (VTT) schrikbarend achter met de afhandeling van het aantal meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

De verbeterde Wet Meldcode is de verklaring voor een toename van 30 procent van het aantal meldingen. Hoewel VTT de wachtlijst iedere dag beoordeelt op mogelijke crisissituaties, belanden de op het oog minder urgente meldingen op een stapel. Een stapel die inmiddels is opgelopen tot 550 meldingen, maar ook achter minder urgente meldingen zitten hulpverleners die volwassenen en/of kinderen in nood zien. Slachtoffers die nu moeten wachten op hulp. 

VVT is de juiste organisatie om slachtoffers van geweld hulp en perspectief te bieden, maar dan moeten de veertien betrokken gemeenten hiervoor ook voldoende gelden ter beschikking stellen of zorgen dat er vanuit het rijk meer geld voor beschikbaar komt. Overigens loopt de missie om structureel extra geld te krijgen vanuit Den Haag om dit soort problemen op te lossen al een tijdje en ook Twenterand is hier volop bij betrokken. Het lijkt er op dat er stappen worden gemaakt in deze missie, maar kun je slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld laten wachten tot deze worden geconcretiseerd? 


«   »